Thứ Sáu, 7/8/2020 - 7:5:24 Đường dây nóng: 096 774 2199

Công đoàn Kiểm toán Nhà nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Thứ Sáu, 27/12/2019 13:25:00

(BKTO) - Sáng 26/12, Công đoàn KTNN đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Toàn cảnh Hội nghị


Tham dự Hội nghị có: bà Phan Phương Hạnh - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam, ông Lê Huy Trọng - Chủ tịch Công đoàn KTNN, các đồng chí Ủy viên BCH Công đoàn KTNN, Chủ tịch các công đoàn trực thuộc, đại diện lãnh đạo BCH Đoàn thanh niên KTNN và Hội Cựu chiến binh KTNN, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể công đoàn viên Công đoàn KTNN. 

Báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2019 do Phó Chủ tịch Công đoàn KTNN Nguyễn Thị Thúy Nhàn trình bày cho biết: Công đoàn KTNN hiện có 2.165 đoàn viên sinh hoạt tại 16 công đoàn cơ sở và 17 công đoàn bộ phận trực thuộc. Trong đó, 13 đơn vị đóng ở các địa phương, 21 đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm toán. Đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn đều có năng lực công tác tốt trên mọi lĩnh vực, năng nổ, nhiệt tình trong hoạt động công đoàn. Đội ngũ đoàn viên công đoàn có phẩm chất chính trị tốt, tư tưởng vững vàng, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Năm 2019, Công đoàn KTNN đã tham gia tích cực vào việc xây dựng, thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ có liên quan trực tiếp đến công chức, viên chức, người lao động, tổ chức công đoàn; tổ chức tốt công tác kiểm tra, giám sát, phát huy được trách nhiệm là người đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công chức, viên chức, người lao động của KTNN. 

Bên cạnh đó, Công đoàn KTNN đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN trong việc tăng cường nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đoàn viên công đoàn; tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Ngành nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên công đoàn; phát động các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; duy trì và tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, nhân đạo, từ thiện...

Đồng thời, Công đoàn KTNN đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như tổ chức thành công Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật và Giải thể thao chào mừng 25 năm thành lập KTNN. Các phong trào thi đua,  hoạt động văn hóa, nữ công và công tác xã hội do Công đoàn tổ chức và phát động đã thu hút và khích lệ đông đảo đoàn viên tham gia…

Bằng việc triển khai nhiều giải pháp và hoạt động thiết thực, năm 2019, Công đoàn KTNN đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ trên mọi lĩnh vực, đáp ứng được yêu cầu công tác, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công chức, công vụ và chất lượng hoạt động kiểm toán; cùng toàn Ngành hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn theo yêu cầu đặt ra.

Báo cáo cũng đồng thời chỉ ra một số hạn chế trong công tác công đoàn, nhất là hoạt động của một số ban chấp hành công đoàn trực thuộc.  

Năm 2020, Công đoàn KTNN tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường đào tạo phương pháp lãnh đạo, kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ công đoàn, cải thiện chất lượng hoạt động của ban chấp hành các công đoàn cơ sở trong việc tổ chức phong trào thi đua và chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Đồng thời, Công đoàn cũng sẽ thực hiện đánh giá, xếp loại công đoàn cơ sở gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn ở cơ sở, theo đúng tiêu chuẩn của Công đoàn cơ sở vững mạnh; sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp công tác giữa ban chấp hành công đoàn và thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Tại Hội nghị, đại diện một số công đoàn trực thuộc đã trình bày tham luận về các nội dung: công đoàn phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức các phong trào thi đua;  tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích cho đoàn viên công đoàn, tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện; công đoàn vận động đoàn viên thực hiện nhiệm vụ chính trị trong công tác xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, ngày làm việc 8 tiếng với năng suất, chất lượng, hiệu quả.
 

Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam Phan Phương Hạnh phát biểu tại Hội nghị


Phát biểu tại Hội nghị, bà Phan Phương Hạnh chúc mừng và đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn KTNN đã đạt được như: vận động cán bộ đoàn viên công đoàn ủng hộ 1 ngày lương với số tiền 500 triệu đồng; chỉ đạo, hỗ trợ các công đoàn trực thuộc tổ chức xây 16 nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách xã hội, tặng quà cho các đối tượng chính sách, trẻ em nghèo vượt khó tại các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Gia Lai; Lai Châu, Yên Bái, Sơn La, Thái Nguyên với tổng giá trị trên 1,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công đoàn cơ sở cũng có nhiều hoạt động như xây mới phòng học, tặng máy vi tính cho học sinh nghèo với số tiền hơn 2 tỷ đồng… Với những thành tích đạt được, năm 2019, Công đoàn KTNN đã được Khối Thi đua 2 Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Cờ Thi đua của Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Về triển khai nhiệm vụ năm 2020, theo bà Hạnh, Công đoàn KTNN cần tiếp tục cập nhật, bổ sung, cụ thể hóa để triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ 5.  Đồng thời, đẩy mạnh và đổi mới hơn nữa việc tổ chức phát động, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tránh hình thức, nhất là các phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, các phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động.

Cùng với đó, Công đoàn KTNN cần làm tốt công tác đôn đốc, kiểm tra, nhân rộng mô hình, khen thưởng thực chất, đúng người, đúng đối tượng, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; quan tâm và đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng hiện đại, linh hoạt; tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên nhằm động viên, vận động công chức, viên chức, người lao động tham gia tích cực vào nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Công đoàn KTNN cũng cần sâu sát hơn nữa đối với đoàn viên, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên; tích cực tham gia xây dựng chính sách pháp luật và nội quy, quy chế của đơn vị để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các đơn vị.
 

Chủ tịch Công đoàn KTNN Lê Huy Trọng phát biểu tại Hội nghị


Thay mặt Công đoàn KTNN, ông Lê Huy Trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của Công đoàn Viên chức Việt Nam. Ông Trọng cho rằng: Năm 2019, Công đoàn KTNN đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác là nhờ sự nỗ lực của toàn thể đoàn viên công đoàn trong Ngành, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy KTNN, sự phối hợp hỗ trợ trách nhiệm và hiệu quả của lãnh đạo KTNN và lãnh đạo các đơn vị. Để phong trào công đoàn của Ngành phát triển hơn nữa, thủ trưởng các đơn vị cần có sự chỉ đạo tích cực đối với hoạt động công đoàn.

Đồng thời, Chủ tịch Công đoàn Lê Huy Trọng cũng mong Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ tiếp tục  quan tâm, tạo mọi điều kiện để Công đoàn KTNN phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Tin và ảnh: THÙY ANH
 

Bình Luận