Thứ Tư, 21/4/2021 - 8:42:7 Đường dây nóng: 096 774 2199

Chuyển ngay các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang cơ quan điều tra

Thứ Tư, 21/11/2018 18:45:00

(BKTO) - Ngày 20/11/2018, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đã ký và ban hành Công điện số 1696/CĐ-KTNN về việc: Chuyển ngay các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang cơ quan điều tra thông qua hoạt động kiểm toán.

Công điện nêu rõ: Thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã đạt những kết quả nổi bật, được dư luận ủng hộ, đánh giá cao, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý kinh tế, tài chính, tham nhũng.

Kết quả kiểm toán đã phát hiện sai phạm và kiến nghị xử lý ngày càng lớn cả về tài chính và hoàn thiện cơ chế, chính sách: Kiến nghị xử lý tài chính năm 2016 là 38.776 tỷ đồng, năm 2017 là 91.322 tỷ đồng, 9 tháng đầu năm 2018 là  56.009 tỷ đồng; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ văn bản pháp luật nhằm bịt chỗ hổng thất thoát, lãng phí từ cơ chế, chính sách năm 2016 là 150 văn bản, năm 2017 là 159 văn bản và 9 tháng đầu năm 2018 là 41 văn bản.

KTNN cũngđã có nhiều kiến nghị quan trọng nhằm chấn chỉnh những thiếu sót, bất cập trong việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, đặc biệt đã chuyển hồ sơ các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hình sự sang cơ quan điều tra để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật: Năm 2016 chuyển 02 vụ việc; năm 2017 chuyển 04 vụ việc; 9 tháng đầu năm 2018 chuyển 04 vụ việc và cung cấp 103 Báo cáo kiểm toán cho các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban kiểm tra Trung ương, tòa án, cơ quan điều tra và các cơ quan Nhà nước khác có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện tố tụng.

Tuy nhiên, trước yêu cầu của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, hệ thống chính trị và pháp luật hiện hành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán và phòng, chống tham nhũng thì công tác phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán của KTNN vẫn còn hạn chế; số vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật chuyển sang cơ quan điều tra còn ít; một số Đoàn Kiểm toán, Tổ Kiểm toán, Kiểm toán viên chưa thực sự chủ động, thiếu kiên quyết trong việc đấu tranh, phát hiện và củng cố bằng chứng kiểm toán về các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật để chuyển cơ quan điều tra.

Do đó, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị về đạo đức nghề nghiệp, quy chế hoạt động, trách nhiệm công chức, Kiểm toán viên Nhà nước về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; vai trò và trách nhiệm của KTNN trong công tác phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán.

Chuyển ngay sang cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán. Nghiêm cấm các Đoàn Kiểm toán, Tổ Kiểm toán giữ lại hoặc kiến nghị xử lý nội bộ. Tuyệt đối không được có hành vi che dấu vi phạm pháp luật.

Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng Kiểm toán Nhà nước nếu để xảy ra vi phạm thuộc thẩm quyền, trách nhiệm quản lý. Xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân cố tình né tránh, thiếu kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kiểm toán.

Bên cạnh đó, kịp thời báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nổi trội trong việc phát hiện, củng cố bằng chứng và nhanh chóng chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật thông qua hoạt động kiểm toán để có hình thức khen thưởng đột xuất. Đồng thời, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống tham nhũng.

ĐỨC MINH

Bình Luận