Thứ Ba, 4/8/2020 - 20:44:30 Đường dây nóng: 096 774 2199

Chuyên gia ASOSAI đào tạo cho Nhóm công chức nòng cốt của KTNN

Thứ Tư, 12/12/2018 17:05:00

(BKTO) - Sáng 12/12, tại Hà Nội, KTNN đã khai giảng “Khóa đào tạo kỹ năng chủ trì, điều hành cuộc họp và hội thảo quốc tế để thực hiện vai trò Chủ tịch Tổ chức các Cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) nhiệm kỳ 2018- 2021 của KTNN” cho 40 học viên là thành viên các nhóm công chức nòng cốt của KTNN.


Chuyên gia ASOSAI đào tạo cho Nhóm công chức nòng cốt của KTNN
 
Giảng viên của Khóa học là ông Sey Woo Lee- Chuyên gia đến từ Ủy ban Kiểm toán và Thanh tra Hàn Quốc (BAI)- hiện đang làm việc tại KTNN với vai trò Chuyên gia cố vấn ASOSAI.

Khóa đào tạo kỹ năng chủ trì, điều hành cuộc họp và hội thảo quốc tế để thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018- 2021 của KTNN, diễn ra trong 01 ngày và là khóa học kỹ năng đầu tiên dành cho các cán bộ, chuyên viên nòng cốt của KTNN kể từ sau khi tổ chức thành công Đại hội ASOSAI lần thứ 14 tại Hà Nội. Mục đích của khóa học là nhằm chuẩn bị, hoàn thiện kỹ năng, kiến thức hỗ trợ một cách tốt nhất cho KTNN Việt Nam nói chung và Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam nói riêng, trên cương vị của mình, thực hiện tốt vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018- 2021.

Tại khóa học, giảng viên và 40 học viên cùng nhau trao đổi về các nội dung: kỹ năng hỗ trợ thực hiện vai trò tổ chức, điều hành các cuộc họp của ASOSAI, trong đó tập trung vào các cuộc họp của Ban Điều hành ASOSAI; quy chế, điều lệ của ASOSAI và Ban Điều hành ASOSAI, cách thức chuẩn bị chủ trì các cuộc họp của Ban Điều hành ASOSAI; kiến thức, kỹ năng xây dựng kế hoạch chiến lược và khung quản lý chiến lược.

TRÚC LINH

Bình Luận