Thứ Ba, 27/10/2020 - 7:44:33 Đường dây nóng: 096 774 2199

Chính thức áp dụng Phần mềm Quản lý khiếu nại kiểm toán

Thứ Hai, 21/09/2020 16:35:00

(BKTO) - Từ ngày 21/9, KTNN chính thức triển khai việc áp dụng Phần mềm Quản lý khiếu nại kiểm toán nhằm hỗ trợ công tác quản lý khiếu nại kiểm toán của Ngành một cách hiệu quả.

Phần mềm được xây dựng nhằm hỗ trợ các đơn vị chủ trì kiểm toán và các đơn vị có liên quan quản lý, theo dõi, báo cáo việc tiếp nhận, phân loại, xử lý các khiếu nại kiểm toán của đơn vị được kiểm toán; theo dõi ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo KTNN về khiếu nại kiểm toán theo phạm vi đơn vị được phân công xử lý và trả lời khiếu nại của đơn vị; hỗ trợ Vụ Tổng hợp theo dõi tiến độ trả lời khiếu nại của toàn Ngành; theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình xử lý khiếu nại kiểm toán của các đơn vị trong toàn ngành.

KTNN tổ chức các lớp đào tạo, hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý khiếu nại kiểm toán


Từ ngày 23/3 - 14/4, Phần mềm đã được triển khai thí điểm tại một số đơn vị trực thuộc. Tiếp đó, từ ngày 03 - 10/9, KTNN tổ chức các lớp đào tạo, hướng dẫn sử dụng Phần mềm trong toàn Ngành.

Hiện nay, tất cả các phần mềm nội bộ của KTNN đã được liên kết, trao đổi dữ liệu với nhau, trong đó các kết quả kiểm toán được cập nhật trên Phần mềm Tổng hợp kết quả kiểm toán là đầu vào của Phần mềm Quản lý khiếu nại kiểm toán. Vì vậy, đối với các khiếu nại liên quan đến kiến nghị từ các cuộc kiểm toán được thực hiện trước năm 2017, KTNN yêu cầu các đơn vị chủ trì phải trực tiếp cập nhật, bổ sung nội dung kiến nghị kiểm toán trên Phần mềm.

Đối với các khiếu nại từ năm 2017 trở đi, nếu nội dung kiến nghị kiểm toán chưa được cập nhật trên Phần mềm Tổng hợp kết quả kiểm toán, các đơn vị chủ trì cần lập danh sách gửi về Vụ Tổng hợp để mở khóa, cho phép cập nhật, bổ sung thông tin kiểm toán. Trong trường hợp nội dung kiến nghị đã được cập nhật vào Phần mềm Tổng hợp kết quả kiểm toán, đơn vị chủ trì trực tiếp bổ sung thông tin khiếu nại kiểm toán vào Phần mềm Quản lý khiếu nại kiểm toán.

KTNN giao Trung tâm Tin học là đơn vị chịu trách nhiệm quản trị, vận hành, hỗ trợ các đơn vị trong quá trình triển khai, khắc phục sự cố nếu có, đảm bảo Phần mềm hoạt động ổn định, liên tục, an toàn bảo mật thông tin. Vụ Tổng hợp là đầu mối theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn chuyên môn cho các đơn vị thực hiện kiểm toán cập nhật, xử lý và theo dõi khiếu nại kiểm toán; định kỳ báo cáo lãnh đạo KTNN tình hình thực hiện khiếu nại kiểm toán trong toàn Ngành thông qua Phần mềm. Các đơn vị chủ trì kiểm toán tổ chức cập nhật, xử lý, theo dõi khiếu nại kiểm toán của đơn vị mình trên Phần mềm đầy đủ, kịp thời./.

Tin và ảnh: THÙY LÊ

Bình Luận