Thứ Tư, 30/9/2020 - 23:47:57 Đường dây nóng: 096 774 2199

Bổ nhiệm cán bộ phải đúng người, đúng việc và đúng vị trí

Thứ Ba, 24/12/2019 23:35:00

(BKTO) – Sáng 24/12, tại Hà Nội, Hội nghị Tổng kết công tác Đảng, chính quyền năm 2019 và triển khai chương trình công tác năm 2020 của Vụ Tổ chức cán bộ (TCCB) đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, trong đó nhấn mạnh: công tác bổ nhiệm cán bộ phải đúng người, đúng việc và đúng vị trí.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc nhấn mạnh: Công tác bổ nhiệm cán bộ phải đúng người, đúng việc, đúng vị trí

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc KTNN và toàn thể lãnh đạo, công chức, người lao động của Vụ TCCB.

Báo cáo của Vụ TCCB cho thấy, năm 2019,  được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, lãnh đạo KTNN, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Tổng Kiểm toán Nhà nước và sự phối hợp tích cực của các đơn vị trong Ngành, tập thể Vụ TCCB đã nỗ lực, phấn đấu, phát huy nội lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nhất trí để thực hiện tốt công tác tham mưu về tổ chức cán bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của Ngành.

Năm 2019, công tác tổ chức cán bộ đã có nhiều đổi mới, hoàn thành theo đúng kế hoạch; các nội dung công việc được thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ được thể hiện trên một số nội dung nổi bật như: hoàn thành xây dựng dự thảo nội dung phát triển hệ thống tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực trong Chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2035; xây dựng Bảng lương chuyên ngành của KTNN; hoàn thiện xây dựng danh mục vị trí việc làm đối với công chức của KTNN gửi Ban Công tác Đại biểu của Quốc hội tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, làm cơ sở để xây dựng, phê duyệt, ban hành hệ thống bảng lương mới của hệ thống chính trị; tổ chức thành công các kỳ thi nâng ngạch, chuyển ngạch, sát hạch, tuyển dụng công chức, viên chức; giúp kiện toàn đội ngũ, cơ cấu công chức, viên chức của KTNN. Công tác đào tạo, bồi dưỡng dần đi vào thực chất, đúng trọng tâm, đúng yêu cầu với những điểm đột phá và mang lại những kết quả nhất định. 

Nhằm tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý cán bộ, Vụ tiếp tục triển khai xây dựng các văn bản quản lý, hướng dẫn, cụ thể hóa các quy định của Trung ương, Chính phủ về công tác cán bộ. Hệ thống văn bản hướng dẫn về công tác cán bộ đã được hoàn thiện căn bản, giúp các đơn vị trong Ngành có cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện.

Vụ TCCB cũng đã tham mưu cho Ban Cán sự đảng tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các đơn vị trực thuộc KTNN đảm bảo tinh gọn, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và uy tín của Ngành; tổ chức xây dựng và hoàn thành “Đề án Số lượng biên chế tối thiểu, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa của KTNN”, kịp thời báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Vụ đã tham mưu để Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Kế hoạch tinh giản biên chế của KTNN giai đoạn 2019-2021. Năm 2019, KTNN đã thực hiện tinh giản biên chế được 42 trường hợp. Vụ đã tham mưu trình Tổng Kiểm toán Nhà nước xây dựng hệ thống danh mục, bản mô tả vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức KTNN theo đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và báo cáo Ban Công tác đại biểu của Quốc hội theo đúng quy định. Đặc biệt, năm 2019, Vụ đã tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước chỉ đạo thành công Hội đồng Thi nâng ngạch Công chức. Căn cứ kết quả các kỳ thi, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã bổ nhiệm 292 công chức.

Vụ TCCB đã chủ động tham mưu giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước thành lập Ban Soạn thảo bảng lương chuyên ngành KTNN; tham mưu trình Tổng Kiểm toán Nhà nước nâng bậc lương trước thời hạn năm 2018 cho các công chức có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, công tác tham mưu về tổ chức cán bộ đã có nhiều tiến bộ. Công tác tuyển dụng được thực hiện đúng quy định, minh bạch, khách quan và công khai. Tổng số 43 công chức, viên chức được tuyển dụng năm 2019 đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của KTNN.

Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại được thực hiện thận trọng, dân chủ, công khai và đúng quy định; công tác luân chuyển, điều động đối với công chức, viên chức của KTNN đã góp phần điều chỉnh cơ cấu đội ngũ cán bộ trong Ngành, tạo điều kiện tốt cho việc bồi dưỡng, rèn luyện, tạo nguồn cán bộ lâu dài của KTNN.

Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp của KTNN đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng hướng dẫn của Trung ương; công tác đánh giá công chức, viên chức và người lao động được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định…
 

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc biểu dương, đánh giá cao kết quả công tác của Vụ TCCB trong năm 2019; đồng thời phân tích, làm rõ thêm một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Triển khai nhiệm vụ năm 2020, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã đặc biệt nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của công tác cán bộ và yêu cầu đơn vị chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu về tổ chức cán bộ; phối hợp tốt với Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 đảm bảo sát thực, hiệu quả. Ngoài ra, Vụ cần tiếp tục quan tâm, sát sao với công tác luân chuyển, điều động, đề bạt cán bộ; tổ chức thi tuyển, tuyển dụng cán bộ có chất lượng đáp ứng yêu cầu thực tiễn của Ngành; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác cán bộ tại các đơn vị trực thuộc KTNN.

Tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ TCCB Hà Thị Mỹ Dung đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước và ý kiến tham gia góp ý của các đơn vị. Bà Dung cho biết, xác định công tác tham mưu tổ chức cán bộ là công việc quan trọng, năm 2020 Vụ TCCB sẽ tập trung thực hiện các nội dung chính như: xây dựng chế độ, chính sách cho công chức, viên chức và người lao động của KTNN; tham mưu cho Tổng Kiểm toán Nhà nước trong công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, tuyển dụng, sắp xếp cán bộ sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp; phối hợp với Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tham mưu, xây dựng chương trình đào tạo ngắn gọn, giảm thủ tục hành chính mà vẫn đảm bảo hiệu quả; phối hợp với các đơn vị trong công tác hoàn thiện hồ sơ cán bộ, tham gia hoàn thiện hồ sơ để việc lưu trữ hồ sơ cán bộ của toàn Ngành đảm bảo khoa học và hiệu quả hơn.

Vụ cũng mong tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ và sự chia sẻ thông tin của các đơn vị trong Ngành, đồng thời mong nhận được sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Ban Cán sự đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước để Vụ hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 
Dẫn lời căn dặn của Bác Hồ: Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc khẳng định: Điều đó cho thấy công tác tổ chức cán bộ có vị trí, vai trò hết sức quan trọng, đặc biệt đối với ngành có đặc thù như KTNN. Quản lý được cán bộ và hoàn thành nhiệm vụ chính trị là vấn đề rất khó khăn đối với Ngành. Điều đó đòi hỏi công tác bổ nhiệm cán bộ phải đúng người, đúng việc, đúng vị trí. Cán bộ tổ chức phải trung thực, chân thành, khách quan, phải kết nối được mọi người. 
 
Tin và ảnh: THÙY ANH

Bình Luận