Thứ Ba, 30/11/2021 - 22:30:22 Đường dây nóng: 096 774 2199

Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp với Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương

Thứ Sáu, 24/09/2021 22:20:00

(BKTO) - Ngày 24/9, tại trụ sở KTNN, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung Quyết định số 219-QĐ/TW (Quyết định 219) ngày 17/4/2009 của Ban Bí thư về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối DN T.Ư với Ban cán sự đảng Bộ, ngành và đảng đoàn các cơ quan T.Ư (Ban Chỉ đạo Đề án) đã có cuộc họp với Ban Cán sự đảng KTNN và Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ (TTCP).

Quang cảnh cuộc họp


Đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DN T.Ư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án - chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Ủy viên Thường trực Ban Cán sự đảng KTNN, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh; Ủy viên Ban cán sự đảng KTNN, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hà Thị Mỹ Dung; Ủy viên Ban cán sự đảng TTCP, Phó Tổng TTCP Trần Văn Minh; thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập Đề án; đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc KTNN…
 

Đồng chí Nguyễn Đức Phong phát biểu tại cuộc họp


Tại cuộc họp, Ban Cán sự đảng KTNN và Ban Cán sự đảng TTCP đã báo cáo tổng kết thực hiện Quyết định 219. Theo đó, trên cơ sở Quyết định 219, Ban Cán sự đảng KTNN đã ký Quy chế phối hợp công tác với một số Ban T.Ư của Đảng và Bộ, ngành như: Ban Cán sự đảng TTCP, Tòa án nhân dân tối cao, Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Ban Kinh tế T.Ư, Ban Nội chính T.Ư, Đảng ủy Khối DN T.Ư.

Ban Cán sự đảng KTNN đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy chế phối hợp; đảm bảo đúng nguyên tắc và nội dung phối hợp; duy trì mối quan hệ phối hợp, kịp thời cung cấp các thông tin liên quan theo quy định; luôn tạo điều kiện thuận lợi để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh phát biểu tại cuộc họp


Trong đó, việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Cán sự đảng KTNN với Đảng ủy Khối DN T.Ư thời gian qua cơ bản đảm bảo đúng nguyên tắc, nội dung phối hợp; duy trì mối quan hệ phối hợp, cung cấp các thông tin liên quan theo quy định; tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của hai cơ quan, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giúp Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong công tác xây dựng đảng và công tác quản lý tài chính, tài sản công trong DN.

Ngoài ra, Ban Cán sự đảng KTNN đã thực hiện tốt công tác tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của T.Ư và Quy chế phối hợp, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, giữ vững đoàn kết nội bộ và thực hiện dân chủ, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Trong khi đó, Báo cáo của Ban Cán sự đảng TTCP về kết quả thực hiện Quyết định 219 cho thấy, Ban Cán sự đảng TTCP và Đảng ủy Khối DN T.Ư đã ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan; tích cực phối hợp trong việc quán triệt thực hiện các nghị quyết của T.Ư, Quốc hội, Chính phủ và các văn bản pháp luật của Nhà nước, nhất là pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng…
 

Phó Tổng TTCP Trần Văn Minh đã đề xuất một số nội dung vào Quy chế phối hợp giữa Ban Cán sự đảng TTCP với Đảng ủy Khối DN T.Ư


Từ thực tiễn thi hành Quy chế phối hợp với Đảng ủy Khối DN T.Ư, Ban Cán sự đảng KTNN và Ban Cán sự đảng TTCP đã kiến nghị, đề xuất một số nội dung vào Quy chế nhằm góp phần thực hiện tốt hơn Quyết định 219.

Trong đó, Quy chế cần quy định cụ thể hơn các nội dung cần phối hợp để có thể dễ dàng triển khai thực hiện trong thực tế. Ngoài những nội dung phối hợp chung, mỗi cơ quan cần có nội dung phối hợp cụ thể, vì chức năng, nhiệm vụ, phân cấp quản lý đối với DNNN, cũng như đặc thù hoạt động khác nhau giữa mỗi cơ quan, do vậy, cần có nội dung phối hợp khác nhau.

Mặt khác, đẩy mạnh phối hợp giữa các cơ quan trong công tác đào tạo bồi dưỡng, nghiệp vụ, kỹ năng, cập nhật kiến thức về công tác thanh tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và kiểm soát nội bộ của các DN trong Khối…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đức Phong yêu cầu, Tổ Biên tập Đề án nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị, đề xuất; biên tập những nội dung phù hợp với thực tế để đưa vào Dự thảo, gửi về Đảng ủy Khối DN T.Ư để bộ phận thường trực sớm hoàn thiện Dự thảo trình Ban Bí thư./.
 
Ban Cán sự đảng KTNN hiện có 7 đồng chí, đồng chí Tổng Kiểm toán Nhà nước đồng thời là Bí thư Ban Cán sự đảng, kiêm Bí thư Đảng ủy KTNN. Tính đến ngày 01/7/2021, KTNN có tổng số 1.974 công chức, 67 viên chức. Toàn Đảng bộ KTNN có 33 tổ chức đảng trực thuộc (14 đảng bộ cơ sở, 10 đảng bộ bộ phận, 3 chi bộ cơ sở, 6 chi bộ trực thuộc) với hơn 1.600 đảng viên.
 
LÊ HÒA

Bình Luận