Thứ Hai, 26/9/2022 - 3:52:27 Đường dây nóng: 096 774 2199

Kiểm toán viên nhà nước đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

(BKTO) - Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017 và các năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư và Đại hội Đảng bộ KTNN, thời gian qua, Đảng bộ KTNN đã tổ chức nhiều hoạt động triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) nhằm xây dựng đội ngũ kiểm toán viên nhà nước (KTVNN) vừa hồng, vừa chuyên, xứng đáng với sự tin cậy và mong đợi của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Xem thêm