Chủ Nhật, 14/8/2022 - 4:38:38 Đường dây nóng: 096 774 2199

30 học viên bảo vệ Đề án ngạch kiểm toán viên cao cấp

Thứ Tư, 06/01/2021 22:30:00

(BKTO) - Ngày 04 và 06/01, KTNN đã tổ chức bảo vệ Đề án cho các học viên của Lớp Bồi dưỡng chuyên môn ngạch kiểm toán viên cao cấp năm 2020.

 

Học viên Lớp Bồi dưỡng chuyên môn ngạch kiểm toán viên cao cấp
năm 2020 bảo vệ Đề án


Lớp Bồi dưỡng chuyên môn ngạch kiểm toán viên cao cấp năm 2020 dành cho 30 học viên là lãnh đạo cấp Vụ, cấp Phòng đến từ các đơn vị trực thuộc KTNN. Lớp học diễn ra từ ngày 01/12 đến 25/12/2020, các học viên đã học 10 chuyên đề trên lớp và viết Đề án cuối khóa.

Phần lớn Đề án cuối khóa của các học viên tập trung vào việc đánh giá thực trạng và đưa ra giải pháp đối với một số vấn đề như: nâng cao vai trò và trách nhiệm của KTNN trong công tác quản lý tài chính, tài sản công ở Việt Nam; vai trò và trách nhiệm của KTNN trong công tác hoạch định và điều hành chính sách tài khóa ở Việt Nam; nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch kiểm toán năm của KTNN; nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch kiểm toán năm; giải pháp hoàn thiện Hệ thống Chuẩn mực KTNN phù hợp với Luật KTNN và thực tiễn hoạt động của Việt Nam...

Để đánh giá các Đề án trên, KTNN đã thành lập 2 Ban chấm Đề án. Ban chấm Đề án 1 gồm: TS. Vũ Văn Họa - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, Trưởng ban; TS. Hà Thị Mỹ Dung - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, thành viên; ThS Lê Minh Nam - Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, thành viên; ThS. Nguyễn Anh Phương - Trưởng phòng, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Thư ký Ban.

Ban chấm Đề án 2 gồm: GS,TS. Đoàn Xuân Tiên - Trưởng ban; TS. Hoàng Phú Thọ - Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành IV, thành viên; ThS. Ngô Minh Kiểm - Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, thành viên; CN. Lê Thị Hà - Phó trưởng phòng, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Thư ký Ban.

Theo kế hoạch, đợt bảo vệ Đề án Lớp Bồi dưỡng chuyên môn ngạch kiểm toán viên cao cấp sẽ kết thúc vào ngày 07/01.

Tin và ảnh: THÙY ANH

 

Bình Luận