Thứ Tư, 5/10/2022 - 13:46:37 Đường dây nóng: 096 774 2199

Phần Lan: Công bố kết quả kiểm toán các báo cáo năm 2021

Thứ Hai, 15/08/2022 16:19:30

(BKTO) - Vừa qua, Kiểm toán Nhà nước Phần Lan (FNAO) đã hoàn tất cuộc kiểm toán báo cáo tài chính của chính quyền trung ương và báo cáo thường niên của Chính phủ năm 2021. Báo cáo kiểm toán mới nhất đã được FNAO trình lên Quốc hội nước này.

FNAO trong một cuộc họp với các đối tác. Ảnh: intosaijournal
 

Mục đích của cuộc kiểm toán nhằm đánh giá báo cáo tài chính của chính quyền trung ương được lập có tuân thủ các quy định không và quy định quản lý, sử dụng ngân sách đã được tuân thủ chưa. FNAO cũng rà soát báo cáo của Chính phủ về tình hình tài chính của trung ương, của các địa phương, về kết quả hoạt động được thể hiện trong báo cáo thường niên có đúng theo yêu cầu của pháp luật không.

Cuộc kiểm toán tài chính được thực hiện cho thấy, hầu hết các báo cáo tài chính của chính quyền trung ương năm 2021 đã được xây dựng trên cơ sở tuân thủ tất cả các quy định liên quan. Dựa trên kết quả các cuộc kiểm toán tài chính, FNAO cũng chỉ ra một số trường hợp các thủ tục, quy định ngân sách bị vi phạm, các quy định về tài chính của chính quyền trung ương trong Hiến pháp Phần Lan cũng chưa được tuân thủ tuyệt đối.

FNAO đã gửi tổng số 61 Báo cáo kiểm toán về các cuộc kiểm toán tài chính của các Bộ và các cơ quan khác trong năm ngân sách 2021. Báo cáo thường niên của Chính phủ đã cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan theo quy định của pháp luật. Các mục tiêu về tác động xã hội trong đề xuất ngân sách được báo cáo một cách đầy đủ, tuy nhiên cũng có những thiếu sót trong việc báo cáo về hiệu quả hoạt động cũng như hiệu quả chi phí. Báo cáo thường niên cũng cung cấp thông tin khá toàn diện về việc thực hiện các mục tiêu chính được đề ra trong Chương trình của Chính phủ; Thực trạng phát triển bền vững được báo cáo một cách ngắn gọn, súc tích.

Tuy nhiên, báo cáo của các Bộ về đo lường sự phát triển bền vững theo các lĩnh vực phụ trách chưa cung cấp một bức tranh rõ ràng về tính hiệu quả, kinh tế và hiệu lực; báo cáo thường niên của Chính phủ chưa đề cập đến những vấn đề tài chính chung của Chính phủ một cách toàn diện; Rủi ro lãi suất đối với nợ Chính phủ và tầm quan trọng của nó cần được minh hoạ một cách rõ ràng hơn và đa dạng hơn. FNAO kết luận, nhìn chung việc báo cáo về tình hình tài chính của chính quyền trung ương cần được tăng cường hơn nữa trong những năm tài chính tiếp theo./.
Yến Nhi – Hoài Thu
(Theo FNAO)
 

Bình Luận