Thứ Tư, 17/8/2022 - 14:25:30 Đường dây nóng: 096 774 2199

PCAOB thông qua sửa đổi một số chuẩn mực kiểm toán

Thứ Tư, 29/06/2022 08:45:27

(BKTO) - Mới đây, Ủy ban Giám sát kế toán các công ty đại chúng Hoa Kỳ (PCAOB) đã thông qua một số nội dung sửa đổi đối với các chuẩn mực kiểm toán nhằm mục đích nâng cao chất lượng của hoạt động kiểm toán.

 

Thành viên PCAOB trong một hội nghị. Ảnh: pbs.twimg
 


Các nội dung sửa đổi được thông qua sau khi PCAOB tiến hành 3 cuộc trưng cầu ý kiến công khai. Những sửa đổi tập trung vào mục tiêu yêu cầu các hãng kiểm toán thắt chặt hơn nữa công tác quản lý đội ngũ kiểm toán viên và đánh giá hoạt động của họ một cách toàn diện, đầy đủ hơn. Đặc biệt, PCAOB đưa ra yêu cầu mới, theo đó các kiểm toán viên cao cấp, kiểm toán viên chính phải thực hiện một số thủ tục nhất định trong quá trình lập kế hoạch và giám sát một cuộc kiểm toán có sự tham gia của các kiểm toán viên khác ngoài đồng nghiệp làm việc trong cùng một hãng kiểm toán. Điều này sẽ tạo ra những khó khăn cho các kiểm toán viên trong quá trình phối hợp, giao tiếp… tuy nhiên sẽ giúp các cuộc kiểm toán được thực hiện toàn diện, khách quan hơn.

Chủ tịch PCAOB Erica Y. Williams cho biết: “Ủy ban đã thực hiện một quá trình phân tích sâu rộng và trưng cầu ý kiến công khai về việc sửa đổi một số chuẩn mực kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng các cuộc kiểm toán, hỗ trợ nhiều hơn cho các nhà đầu tư, các DN và các bên liên quan. Chúng tôi sẽ theo dõi sát sao việc thực hiện những thay đổi này và tác động của chúng đối với hoạt động kiểm toán nói chung. Từ đó, Ủy ban sẽ tiến hành đánh giá việc cải tiến các chuẩn mực kiểm toán, giúp Ủy ban thực hiện các mục tiêu vĩ mô trong lĩnh vực này”.

Những sửa đổi mới áp dụng cho tất cả các cuộc kiểm toán được thực hiện theo các chuẩn mực của PCAOB. Sau khi được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ thông qua, các nội dung sửa đổi sẽ có hiệu lực đối với các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính cho các năm tài chính kết thúc từ sau ngày 15/12/2024./.
YẾN NHI
(Theo pcaobus.org)
 

Bình Luận