Thứ Sáu, 17/7/2020 - 00:5:45 Đường dây nóng: 096 774 2199

Nam Phi: Kiểm toán các kế hoạch cải tạo đô thị ở Gauteng

Thứ Năm, 24/10/2019 22:12:37

(BKTO)- Vừa qua, Văn phòng Tổng Kiểm toán Nam Phi đã trình một báo cáo lên Ủy ban Nhân quyền Nam Phi (SAHRC) trong đó nhấn mạnh, các kế hoạch cải tạo đô thị ở tỉnh Gauteng, đặc biệt là thị trấn Alexandra, trong nhiều năm qua không được quản lý, giám sát chặt chẽ khiến các mục tiêu đặt ra chưa được hoàn thành.

Cuộc kiểm toán bắt đầu được triển khai vào năm 2014 đã xem xét 4 kế hoạch cải tạo đô thị ở các địa phương của tỉnh Gauteng nhằm đánh giá hiệu quả của các kế hoạch này, cũng như điều tra một số cáo buộc tham nhũng tại các dự án.

Tháng 4/2019, dân chúng tại thị trấn Alexandra đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình khi họ phải chịu đựng một loạt vấn đề không thỏa đáng và gây bức xúc trong một thời gian dài như vấn đề nhà ở, điện, nước, vệ sinh môi trường, giao thông… tại địa phương.
 

Cuộc sống khó khăn, thiếu thốn tại thị trấn Alexandra- Nguồn: Dailymaverick
 

Kết quả kiểm toán đã chỉ ra những sai phạm, thiếu sót tại cả 4 dự án trên. Đặc biệt, các cán bộ phụ trách Dự án Quy hoạch thị trấn Alexandra (ARP)- Dự án trị giá gần 89 triệu USD, được đưa ra vào năm 2001 nhằm giải quyết những thách thức đô thị hóa và nhà ở, các thách thức kinh tế, xã hội của Alexandra- đã không hoàn thành nhiệm vụ lưu trữ hồ sơ khiến công tác kiểm toán gặp rất nhiều khó khăn.

Báo cáo nêu rõ, một số kế hoạch kinh doanh trong ARP do Cơ quan Quản lý hoạt động định cư tỉnh Gauteng chịu trách nhiệm đã không được quản lý, giám sát chặt chẽ. Cơ quan này đã không thể cung cấp dữ liệu về các kế hoạch hoạt động. Các kiểm toán viên phải dựa vào các kế hoạch kinh doanh do các nhà thầu tham gia thực hiện Dự án cung cấp để phục vụ quá trình kiểm toán.
 

Vấn đề vệ sinh, nguồn nước không đảm bảo tại Alexandra- Nguồn: News24
 

Việc không nhận được các tài liệu quan trọng liên quan đến công tác thực hiện Dự án khiến Văn phòng Tổng Kiểm toán không thể xác định được số tiền 89 triệu USD có được sử dụng đúng mục đích hay không. Văn phòng kết luận rằng, ARP không có kế hoạch thực hiện Dự án cụ thể, đó là kết quả của một bộ máy làm việc yếu kém, thiếu năng lực và trách nhiệm khiến Dự án không được thực hiện, giám sát một cách hiệu quả.

Văn phòng Tổng Kiểm toán khuyến nghị các cơ quan có trách nhiệm cần đánh giá lại các kế hoạch hoạt động; sớm giải quyết những nhu cầu tối thiểu cho dân chúng; cải thiện công tác giám sát ARP; cập nhật, công khai tiến độ; cải thiện công tác truyền thông tại các địa phương; thiết lập một bộ phận quản lý tài liệu chặt chẽ; chú trọng công tác báo cáo tiến độ công việc...

Các bộ phận liên quan đến Dự án đã thừa nhận những thiếu sót và đồng ý với tất cả các khuyến nghị kiểm toán, đồng thời, cam kết sẽ sớm đưa ra các kế hoạch hành động để cải thiện ARP.

THANH XUYÊN (Theo Groundup)

Bình Luận