Thứ Sáu, 17/7/2020 - 00:7:35 Đường dây nóng: 096 774 2199

Kiểm toán hợp tác các khu bảo tồn biển Địa Trung Hải

Thứ Năm, 31/10/2019 11:04:56

(BKTO) - Vừa qua, các Cơ quan Kiểm toán tối cao (SAI) nước Cộng hòa Albani, Síp, Hy Lạp, Malta và Bồ Đào Nha đã tiến hành một cuộc kiểm toán hợp tác với mục đích kiểm tra, xem xét cơ chế quản lý các Khu bảo tồn biển (KBTB) vùng biển Địa Trung Hải của mỗi Chính phủ có đầy đủ, hiệu quả, đúng phạm vi, quyền hạn không.

Các SAI này đều là thành viên của Nhóm Công tác về kiểm toán môi trường của Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Âu (EUROSAI WGEA). Cuộc kiểm toán được tiến hành do các SAI này nhận thức được tầm quan trọng của các KBTB đối với mỗi quốc gia.

Địa Trung Hải có diện tích gần 2,5 triệu km², là vùng biển được bao quanh bởi đất liền lớn nhất thế giới. Tuy có tới 21 quốc gia và vùng lãnh thổ nằm trên bờ Địa Trung Hải nhưng đến nay mới chỉ có một số quốc gia tham gia vào cuộc kiểm toán hợp tác trên.

Cuộc kiểm toán cho thấy, các quốc gia đều đã nâng cao nhận thức và đưa ra những cam kết mạnh mẽ nhằm bảo vệ môi trường biển nói chung, vùng biển Địa Trung Hải nói riêng, bằng chứng là số lượng các KBTB tại các quốc gia trong khu vực ngày càng tăng.
 

SAI Malta báo cáo về hoạt động của KBTB tại một hội nghị. Nguồn: Nao.gov.mt


Tuy nhiên, một số KBTB vẫn thiếu các kế hoạch và quy định quản lý cụ thể, phù hợp với từng vùng, việc phân chia nhiệm vụ quản lý, giám sát một số KBTB chưa được tất cả các nước thống nhất. Cơ chế quản lý KBTB của một số quốc gia chưa hoàn thiện, nhiều quy định chồng chéo, mâu thuẫn với nhau, một số nước chưa hoàn thiện các chiến lược quốc gia nhằm tối ưu hóa các kế hoạch hoạt động của họ.

Hầu hết các SAI tham gia kế hoạch kiểm toán hợp tác đều báo cáo rằng, một số kế hoạch quản lý KBTB đã đề ra nhưng chưa được thực hiện, công tác quản lý từng KBTB còn để xảy ra những thiếu sót. Ngoài ra, những điểm yếu như hạn chế về trình độ, yếu kém về năng lực, vấn đề phối hợp với các bên liên quan chưa thực sự hiệu quả, còn nhiều hạn chế… đã ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý các KBTB của nhiều nước.

Báo cáo kiểm toán hợp tác trên đã đưa ra một số khuyến nghị giúp các quốc gia khắc phục những thiếu sót, như khuyến nghị các nước cần nỗ lực hơn nữa trong công tác bảo tồn môi trường biển, chú trọng hơn nữa trong việc đảm bảo sự cân bằng hợp lý giữa bảo tồn môi trường biển và tăng trưởng xanh.

Được biết, SAI Pháp và Slovenia với sự hợp tác của SAI Síp và Malta cũng đã thực hiện cuộc kiểm toán công tác bảo tồn môi trường biển Địa Trung Hải trong khu vực mỗi nước. Các SAI này cũng đã đóng góp những phát hiện của họ vào Báo cáo kiểm toán chung của nhóm các nước trên.

THANH XUYÊN (Theo EUROSAI)
 

Bình Luận