Thứ Sáu, 22/01/2021 - 10:17:41 Đường dây nóng: 096 774 2199

Cộng đồng ASOSAI cùng hướng tới kiểm toán thúc đẩy phát triển bền vững

Thứ Năm, 25/07/2019 15:10:17

(BKTO) - Chiều 24/7, tại Kuwait, Cuộc họp Ban Điều hành Tổ chức các Cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 54 đã bế mạc, khép lại 2 ngày làm việc với tinh thần xây dựng và trách nhiệm. Các thành viên Ban Điều hành (BĐH) ASOSAI đã thống nhất cao các chương trình nghị sự được đặt ra tại cuộc họp với mục tiêu chung hướng tới kiểm toán thúc đẩy phát triển bền vững.

Các đại biểu tham dự Cuộc họp - Ảnh: Phương Vân


Với sự tham gia của 12 cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) thành viên Ban Điều hành ASOSAI và 2 SAI trong vai trò quan sát viên, Cuộc họp BĐH với 24 chương trình nghị sự đã được thông qua với sự thống nhất cao của các SAI thành viên.

Theo đó, BĐH đã thông qua đề xuất thực hiện Tuyên bố Hà Nội của KTNN Việt Nam với 2 mục tiêu chiến lược về: thúc đẩy chia sẻ kiến thức, phát triển năng lực trong kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững và giải quyết các thách thức môi trường và mục tiêu chiến lược về kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững. Các SAI thành viên BĐH cũng thống nhất cao việc thành lập Ủy ban đặc biệt để nghiên cứu thành lập Nhóm làm việc mới của ASOSAI nhằm nghiên cứu về kiểm toán thúc đẩy phát triển bền vững. KTNN Việt Nam cùng các SAI Trung Quốc, Thổ Nhỹ Kỳ, Nepal, Thái Lan, Nhật Bản đảm nhiệm vai trò thành viên của Ủy ban này.

Tại các phiên họp chung, các thành viên BĐH đã cùng thảo luận nhiều nội dung quan trọng, như: Báo cáo hợp tác với các tổ chức khu vực EUROSAI và AFROSAI; Báo cáo về dự án nghiên cứu ASOSAI lần thứ 12; Báo cáo của Nhóm công tác ASOSAI về kiểm toán môi trường; Báo cáo của Nhóm công tác kiểm toán môi trường, nhóm công tác kiểm toán Công nghệ thông tin, Nhóm công tác dữ liệu lớn INTOSAI…

BĐH cũng đã nghe Báo cáo về việc chuẩn bị tham dự Đại hội INTOSAI lần thứ 23 được tổ chức vào tháng 9/2019 tại Nga.

Theo đó, Đại hội sẽ được tổ chức từ ngày 28/9/2019 tại Moscow với các chủ đề chính: Công nghệ thông tin vì sự phát triển của nền hành chính công và vai trò của các SAI trong việc đạt được các ưu tiên và mục tiêu quốc gia. Đại hội cũng sẽ đưa ra nhiều chủ đề thảo luận mở cho tất các các SAI thành viên cùng tham gia, nội dung tập trung vào các cơ hội và thách thức trong kỷ nguyên số, cách thức SAI cải tiến công việc hàng ngày để thích ứng tốt hơn trong thế giới đang chuyển đổi và vai trò của SAI trong việc đảm bảo và nâng cao mức độ tín nhiệm của công chúng…
 

Chủ tịch ASOSAI Hồ Đức Phớc phát biểu bế mạc Cuộc họp - Ảnh: Phương Vân


Phát biểu tại phiên bế mạc Cuộc họp, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch ASOSAI Hồ Đức Phớc đánh giá cao những đóng góp không mệt mỏi và sự tham gia nhiệt tình của tất cả các đại biểu. Đồng thời nhấn mạnh, cuộc họp đã mang đến một diễn đàn cởi mở, xây dựng trên sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau cho các thành viên Ban Điều hành để đưa ra các quyết định quan trọng đối với các hoạt động của ASOSAI và đưa đến các hành động rõ rệt hướng tới tầm nhìn và sứ mệnh của ASOSAI.

Chủ tịch ASOSAI Hồ Đức Phớc nêu rõ: Sau thành công của Đại hội ASOSAI lần thứ 14 tại Hà Nội, Chủ tịch, Tổng thư ký và các thành viên BĐH ASOSAI đã nỗ lực để triển khai việc thực thi các mục tiêu và khuyến nghị nêu trong Tuyên bố Hà Nội về kiểm toán môi trường và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Tại cuộc họp này, Ban điều hành đã thống nhất được những hành động cụ thể để hiện thực hóa các khuyến nghị đó.

BĐH ASOSAI đã thảo luận và thống nhất nhiều nội dung quan trọng, gồm Báo cáo tài chính năm 2018 và Kế hoạch tài chính 2020-2021; Báo cáo kết quả của Ủy ban phát triển năng lực năm 2018-2019 và Kế hoạch giai đoạn 2019-2021; Báo cáo Đề án nghiên cứu 12 về kiểm toán thực hiện mục tiêu phát triển bền vững; Báo cáo Nhóm công tác kiểm toán môi trường với những dự án, chương trình triển khai hết sức thành công và kế hoạch theo đuổi mục tiêu chiến lược về kiểm toán môi trường trong Tuyên bố Hà Nội; Báo cáo Tạp chí ASOSAI với những đề xuất cải tổ tích cực...

"Đặc biệt, tại Cuộc họp BĐH lần thứ 54, ASOSAI đã ký Biên bản ghi nhớ với ARABOSAI nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác liên khu vực trong lĩnh vực kiểm toán công. Biên bản ghi nhớ này mở ra những cơ hội mới trong hợp tác giữa 2 khu vực kiểm toán” - Chủ tịch ASOSAI Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.
 

Chủ tịch KTNN Kuwait Adel Al-Sarawi phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: Phương Vân


Với vai trò là SAI nước chủ nhà phát biểu tại Phiên bế mạc, Chủ tịch cơ quan KTNN Kuwait Adel Al-Sarawi đánh giá: Cuộc họp Ban Điều hành ASOSAI lần thứ 54 đã diễn ra cởi mở thẳng thắn và thực chất. Các SAI đã nhiệt tình tham gia ở tất các các nội dung nghị sự. Các bài phát biểu, các Báo cáo được trình bày thể hiện được tầm nhìn về trách nhiệm, mục tiêu và cách thức để tổ chức ASOSAI hoạt động hiệu quả hơn.

+ Tại cuộc họp lần này, Ban điều hành đã thống nhất cuộc họp BĐH lần thứ 55 sẽ được tổ chức tại thủ đô Dhaka, Bangladesh vào tháng 3 năm 2020.
 

Chủ tịch ASOSAI Hồ Đức Phớc chụp ảnh lưu niệm với các trưởng đoàn các SAI thành viên dự Cuộc họp BĐH lần thứ 54-  Ảnh: Phương Vân

PHƯƠNG VÂN

Bình Luận