Thứ Hai, 26/9/2022 - 4:37:49 Đường dây nóng: 096 774 2199

Australia: Khuyến nghị Trung tâm Năng lực công nghiệp quốc phòng khắc phục thiếu sót

Thứ Ba, 29/09/2020 09:30:00

(BKTO) - ​Mới đây, Chính phủ Australia đã công bố một số phát hiện sau khi hoàn thành cuộc kiểm toán được thực hiện từ tháng 4 năm nay đối với Trung tâm Năng lực công nghiệp quốc phòng (CDIC) thuộc Bộ Công nghiệp quốc phòng Australia.

Cuộc kiểm toán đánh giá CDIC đã có những kế hoạch hành động nhằm thúc đẩy hoạt động của Trung tâm, cải thiện hoạt động hợp tác với các bên liên quan, các đối tác, tuy nhiên, các dịch vụ hỗ trợ và tư vấn kinh doanh của CDIC vẫn rất chung chung, chưa rõ ràng, chưa tập trung vào mục tiêu đẩy mạnh lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. 

Một số đối tác, khách hàng đã bày tỏ sự không hài lòng đối với CDIC khi Trung tâm “không thể hiện sự nhất quán khi đưa ra các dịch vụ tư vấn”, “nhiều kế hoạch chung chung và thường mang tính xã giao, tư vấn cho mọi khách hàng chứ không thiết kế từng chương trình hành động phù hợp cho từng đối tác”, “chưa linh hoạt trong việc thay đổi chiến lược hoạt động theo thời gian”...

Trước thực tế trên, cuộc kiểm toán đã đưa ra nhiều khuyến nghị nhằm giúp CDIC giải quyết những thiếu sót này. Báo cáo khuyến nghị CDIC cần củng cố vai trò và mục đích hoạt động của Trung tâm, củng cố Kế hoạch cơ cấu lực lượng năm 2020; củng cố Ban Lãnh đạo, Ban Cố vấn và đội ngũ nhân lực của CDIC ngày càng hùng hậu, chuyên nghiệp. 

Bên cạnh đó, CDIC cần tạo điều kiện giúp ngày càng nhiều DN vừa và nhỏ có thể tiếp cận các dịch vụ của Trung tâm. Đặc biệt, cần tăng cường hỗ trợ cho các DN đã và đang phải đối mặt với những tác động tiêu cực về mặt kinh tế do đại dịch Covid-19 gây ra, giúp nắm bắt những cơ hội trong ngành công nghiệp quốc phòng đang phát triển của Australia. 

Một trong những điểm yếu của Trung tâm là chưa tập trung xây dựng các chương trình truyền thông để tuyên truyền các chính sách của Bộ. Do đó, trong thời gian tới, CDIC cũng được khuyến nghị cần tập trung vào hoạt động này nhiều hơn nữa.

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quốc phòng Australia hy vọng rằng, cuộc kiểm toán trên đã chỉ ra những mặt mạnh, những điểm yếu của CDIC, trên cơ sở đó, Trung tâm sẽ ngày càng phát huy thế mạnh, tăng cường hợp tác với các bên liên quan để xây dựng một ngành công nghiệp quốc phòng bền vững, có tính cạnh tranh trên toàn cầu.
TUỆ LÂM

Bình Luận