Thứ Tư, 20/01/2021 - 11:3:25 Đường dây nóng: 096 774 2199

Anh: FRC thanh tra các cuộc kiểm toán tại nhiều địa phương

Thứ Hai, 09/11/2020 08:30:00

(BKTO) - Ngày 30/10, Hội đồng Báo cáo tài chính (FRC) Anh đã công bố những kết quả thanh tra chất lượng của các cuộc kiểm toán tại một số địa phương lớn ở Anh cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2019.

Trong cuộc thanh tra lần này, FRC đã tiến hành xem xét 271 cuộc kiểm toán tại các địa phương lớn trên cả nước, trong đó, tập trung xem xét 15 cuộc kiểm toán do 7 hãng kiểm toán lớn nhất cả nước thực hiện.

Thông qua đợt thanh tra, FRC đã chỉ ra một số lĩnh vực chính các hãng kiểm toán cần quan tâm, chú trọng hơn như: định giá tài sản; đảm bảo thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm toán; ứng phó với rủi ro và gian lận; xem xét các khoản thu và chi...

Đáng chú ý, trong số các cuộc kiểm toán trên, có 2 cuộc kiểm toán FRC đánh giá chưa đạt yêu cầu và cần cải thiện chất lượng đáng kể, 7 cuộc kiểm toán khác được yêu cầu cần cải thiện hơn.

Bên cạnh đó, FRC đánh giá một số hãng kiểm toán vẫn chưa đảm bảo chất lượng dịch vụ kiểm toán, do đó, cần cải thiện chất lượng hơn nữa. Đối với 2 hãng kiểm toán Grant Thornton và Mazars, FRC yêu cầu 2 hãng này cần có những kế hoạch nhằm cải thiện đáng kể chất lượng dịch vụ. FRC khuyến nghị Grant Thornton và Mazars thực hiện công tác phân tích chi tiết nguyên nhân gốc rễ về các vấn đề FRC đã chỉ ra, sau đó đưa ra kế hoạch hành động nhằm cải thiện chất lượng các dịch vụ, cải thiện chất lượng các cuộc kiểm toán tại mỗi địa phương. 

Giám đốc Giám sát của FRC David Rule cho biết: “Thực hiện các cuộc kiểm toán chất lượng cao tại mỗi địa phương là điều rất cần thiết nhằm cung cấp cho người dân tại địa phương và công chúng trên cả nước một cái nhìn độc lập, khách quan về các báo cáo tài chính, về công tác kiểm soát của các cơ quan địa phương. Trong cuộc thanh tra lần này, FRC xác định, tỷ lệ các cuộc kiểm toán chất lượng kém vẫn ở mức giới hạn cho phép, một số hãng kiểm toán đã có kết quả tốt hơn so với những cuộc thanh tra trước đây”.
TUỆ LÂM

Bình Luận