Thứ Năm, 02/4/2020 - 7:12:11 Đường dây nóng: 096 774 2199

Các hội viên được VACPA vinh danh

Sau 12 năm (2005 - 2017) xây dựng và trưởng thành, số lượng hội viên của VACPA đã phát triển nhanh chóng. Khi mới thành lập, VACPA chỉ có 377 hội viên, đến nay số hội viên của Hội đã lên tới gần 1.800 hội viên cá nhân và 117 hội viên tổ chức là các công ty kiểm toán.

VACPA có được những thành quả như ngày hôm nay đó là nhờ sự đóng góp không nhỏ của tất cả hội viên và các DN kiểm toán trên cả nước; đặc biệt là sự đóng góp của các hội viên từ những ngày đầu thành lập.

Nhằm ghi nhận, biểu dương và tôn vinh những đóng góp to lớn của các hội viên tiêu biểu trong quá trình phát triển VACPA nói riêng và ngành nghề kiểm toán độc lập nói chung, VACPA đã tổ chức lễ Vinh danh cho 18 hội viên cao cấp năm 2017 (năm 2016 là 74 hội viên cao cấp).

Trong dịp này, VACPA cũng đã được Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) trao Giấy Chứng nhận hội viên chính thức của VCCI.

Đại diện lãnh đạo VACPA cho biết, với tư cách là Tổ chức nghề nghiệp của các Kiểm toán viên và DN kiểm toán, VACPA sẽ phấn đấu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm của một hội viên chính thức theo phương châm hoạt động của VCCI. Với đội ngũ hội viên ngày càng gia tăng về chất lượng cũng như số lượng, VACPA sẽ tiếp tục vững bước trong giai đoạn mới, đạt được nhiều thành công hơn nữa, đóng góp tích cực vào các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

LÊ HÒA

Bình Luận