Thứ Tư, 17/8/2022 - 15:13:53 Đường dây nóng: 096 774 2199

Việt Nam xuất siêu 710 triệu USD trong 6 tháng năm 2022

Thứ Năm, 30/06/2022 14:36:00

(BKTO) - 6 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của nước ta đạt 371,17 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 17,3%; nhập khẩu tăng 15,5%. Cán cân thương mại hàng hóa 6 tháng đầu năm ước tính xuất siêu 710 triệu USD.

 

Dệt may là một ngành hàng xuất khẩu lớn của Việt Nam. Ảnh minh họa: TTXVN


Về xuất khẩu hàng hóa, kim ngạch tháng 6/2022 ước đạt 32,65 tỷ USD, tăng 5,6% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 8,83 tỷ USD, tăng 6,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 23,82 tỷ USD, tăng 5,3%.

Tính chung 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 185,94 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 49,26 tỷ USD, tăng 20%, chiếm 26,5% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 136,68 tỷ USD, tăng 16,3%, chiếm 73,5%.

6 tháng qua, có 28 mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 90,6% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu, nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản chiếm 1,4%, tăng 0,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước; nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm 88,7%, giảm 0,2 điểm phần trăm; nhóm hàng nông sản, lâm sản chiếm 6,8%, giảm 0,6 điểm phần trăm; nhóm hàng thủy sản chiếm 3,1%, tăng 0,5 điểm phần trăm.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 6 ước đạt 32,37 tỷ USD, giảm 0,8% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 11,8 tỷ USD, giảm 2,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 20,57 tỷ USD, tăng 0,5%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tăng 16,3%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 17,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 15,9%.

Tính chung 6 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 185,23 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 65,23 tỷ USD, tăng 15,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 120 tỷ USD, tăng 15,6%.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 55,9 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 61,3 tỷ USD.

Box: Trong 6 tháng đầu năm 2022, Việt Nam xuất siêu sang EU ước đạt 15,5 tỷ USD, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước; nhập siêu từ Trung Quốc 35 tỷ USD, tăng 21,7%; nhập siêu từ Hàn Quốc 21,1 tỷ USD, tăng 39,5%; nhập siêu từ ASEAN 6,5 tỷ USD, giảm 10,9%; nhập siêu từ Nhật Bản 463 triệu USD, giảm 39,9%.

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 6 ước tính xuất siêu 276 triệu USD. Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 710 triệu USD (trong khi cùng kỳ năm trước nhập siêu 1,86 tỷ USD).

Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 15,97 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 16,68 tỷ USD./.
QUỲNH ANH

 

Bình Luận