Thứ Ba, 30/11/2021 - 21:47:47 Đường dây nóng: 096 774 2199

Tăng cường hợp tác để thúc đẩy tài chính toàn diện

Thứ Hai, 25/10/2021 22:41:27

(BKTO) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Quỹ Hợp tác quốc tế các Ngân hàng tiết kiệm Đức (DSIK) sẽ tiếp tục hợp tác để thúc đẩy hơn nữa hoạt động về giáo dục tài chính, bảo vệ người tiêu dùng, tăng cường năng lực cho các đối tượng mục tiêu.

NHNN và DSIK sẽ tiếp tục hợp tác để tăng cường khả năng tiếp cận tài chính cho các đối tượng yếu thế, trong đó có phụ nữ. - Ảnh: Internet


NHNN và DSIK đã ký Bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác cho giai đoạn 2021-2024 làm cơ sở để DSIK hỗ trợ, phối hợp với NHNN thực hiện một số nhiệm vụ đặt ra tại Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

MOU giai đoạn 2021-2024 được xây dựng dựa trên kết quả và thành công của hoạt động hợp tác giữa hai bên trong giai đoạn 2018-2020 về giáo dục tài chính thông qua mô hình Trò chơi tiết kiệm do các đơn vị của NHNN là Học viện Ngân hàng và Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM thực hiện.

Trên cơ sở đó, NHNN và DSIK sẽ tiếp tục hợp tác để thúc đẩy hơn nữa hoạt động về giáo dục tài chính cùng với việc mở rộng nhiều lĩnh vực hợp tác khác như: tài chính vi mô, bảo vệ người tiêu dùng tài chính, tăng cường năng lực cho các đối tượng mục tiêu, trong đó ưu tiên các đối tượng yếu thế như người dân nông thôn, phụ nữ… thông qua nhiều hình thức và nội dung đa dạng, phong phú.

Với các nội dung đã thống nhất trong MOU cho giai đoạn tới đây, NHNN và DSIK mong muốn cùng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ kỹ thuật cho các tổ chức đối tác trong việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức tài chính tới đông đảo người dân và DN, qua đó giúp tăng cường và nâng cao kiến thức, kỹ năng của họ trong việc tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ tài chính chính thống một cách hiệu quả, an toàn, cải thiện đời sống và thu nhập.

NHNN kỳ vọng thông qua sự trợ giúp và đồng hành của các đối tác, tổ chức quốc tế, các nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ đặt ra tại Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia nhằm nâng cao tỷ lệ tiếp cận tài chính của người dân và DN tại Việt Nam sẽ được triển khai thành công, hiệu quả và phù hợp với các thông lệ quốc tế tốt của khu vực cũng như trên thế giới./.
 
DSIK là thành viên của Tập đoàn tài chính các Ngân hàng tiết kiệm Đức, được thành lập năm 2012, là tổ chức phi lợi nhuận, tập trung thực hiện các dự án hợp tác tại các nước đang phát triển và mới nổi. Mới đây, DSIK đã được Bộ Ngoại giao cấp Giấy đăng ký hoạt động tại Việt Nam dưới hình thức văn phòng đại diện của tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Hoạt động của DSIK tại Việt Nam hiện nay tập trung vào các lĩnh vực: tập huấn nâng cao năng lực tài chính, hỗ trợ kỹ thuật cho các tổ chức tài chính, xây dựng năng lực cho nhân viên và sinh viên ngân hàng.

THÀNH ĐỨC


 

Bình Luận