Thứ Năm, 9/7/2020 - 21:6:38 Đường dây nóng: 096 774 2199

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện: Hàng trăm xã, huyện nằm trong diện sáp nhập

Thứ Sáu, 11/01/2019 09:25:00

(BKTO) - Tại buổi họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí do Bộ Nội vụ tổ chức ngày 09/01, tại Hà Nội, bên cạnh những thông tin liên quan đến tình hình kinh tế- xã hội, hoạt động công tác thuộc phạm vi lĩnh vực được giao, đại diện Bộ Nội vụ đã có thông tin cụ thể về chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

 

Buổi họp báo tại Bộ Nội vụ diễn ra ngày 09/01

Trước đó, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 37- NQ/TW ngày 24/12/2018 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.

Thông tin cụ thể về chủ trương này, ông Phan Văn Hùng- Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) cho biết, mục tiêu của Nghị quyết nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước; bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; góp phần phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Ðể đạt mục tiêu đề ra, những nhiệm vụ và giải pháp đặt ra là: Rà soát, bổ sung, hoàn thiện hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật, quy phạm pháp luật liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm đồng bộ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của hầu hết nhân dân.

Trước mắt áp dụng cho các đơn vị thực hiện trong giai đoạn 2019-2021; sau tổng kết, tiếp tục hoàn thiện phục vụ cho giai đoạn tiếp theo. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện hoặc ban hành mới các văn bản quy định pháp luật về sắp xếp tổ chức bộ máy; bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các chế độ, chính sách cho những đối tượng bị tác động khi thực hiện sắp xếp. Tạm dừng việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với những địa phương trong kế hoạch thực hiện đề án này.

Cũng theo ông Hùng, Nghị quyết có đưa ra mục tiêu cụ thể, năm 2019 sửa đổi, ban hành mới các quy định pháp luật trong đó có quy định liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. "Trong năm nay sẽ rà soát, bổ sung hoặc ban hành quy định mới, đảm bảo việc triển khai thống nhất, đồng bộ. Trước mắt áp dụng các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã không đủ 50% tiêu chí về diện tích và dân số trong 2019- 2021" - ông Hùng cho biết. 
 

Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Văn Hùng

Theo đó, việc tổ chức thực hiện sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết để thể chế hoá Nghị quyết của Đảng. Sau đó Chính phủ sẽ ban hành kế hoạch thực hiện cụ thể. Trên tinh thần đó, Bộ Nội vụ sẽ dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện.

"Hiện, Bộ đã có văn bản gửi các Bộ, ngành, địa phương và đăng tải Cổng thông tin Chính phủ để xin ý kiến dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019- 2021" - Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương nói.

Về số lượng các đơn vị hành chính cấp xã huyện sẽ được sáp nhập, ông Hùng cho hay, Nghị quyết của Bộ Chính trị không nêu con số cụ thể nhưng theo Đề án Chính phủ trình thống kê từ các địa phương có 16 đơn vị hành chính cấp huyện và 631 đơn vị hành chính cấp xã chưa đủ 2 tiêu chuẩn về diện tích và dân số sẽ được sáp nhập.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng khuyến khích các địa phương sắp xếp thêm tuỳ tình hình thực tế.

Tin và ảnh: NGUYỄN LỘC

Bình Luận