Thứ Hai, 27/6/2022 - 12:59:39 Đường dây nóng: 096 774 2199

Nhiều thủ tục hành chính được tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

Thứ Ba, 24/05/2022 20:22:44

(BKTO) - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa ban hành Quyết định số 939/QĐ-BKHĐT công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ.

Nhiều thủ tục hành chính được Bộ KH&ĐT tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Ảnh minh họa: Báo Đấu thầu


Theo đó, Danh mục này bao gồm các thủ tục hành chính được Bộ thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.

Cụ thể, Danh mục thủ tục hành chính được Bộ thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích gồm 03 lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài gồm 11 thủ tục.

Lĩnh vực hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam, vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài có 01 thủ tục. Lĩnh vực đấu thầu gồm có 07 thủ tục.

Còn Danh mục thủ tục hành chính mà Bộ không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích gồm 04 lĩnh vực.

Trong đó, lĩnh vực hỗ trợ DN nhỏ và vừa về thành lập và hoạt động Quỹ Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo gồm 02 thủ tục. Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam gồm 10 thủ tục. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của DN đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu gồm 03 thủ tục.

Về lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam, nguồn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam có 03 thủ tục. Về lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài có 09 thủ tục.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 995/QĐBKHĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ KH&ĐT thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích./.
 QUỲNH ANH

Bình Luận