Thứ Hai, 27/6/2022 - 11:49:55 Đường dây nóng: 096 774 2199

Ngưỡng giá gói thầu trong một số FTA cao nhất là 2.123,9 tỷ đồng

Thứ Bảy, 21/05/2022 20:47:46

(BKTO) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa công bố ngưỡng giá của các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Vương quốc Anh và Bắc Ailen (UKVFTA).


Ngưỡng giá gói thầu mua sắm công được quy định chặt chẽ trong các Hiệp định Thương mại tự do. Ảnh minh họa: baochinhphu.vn


Cụ thể, tại Quyết định số 16/QĐ-BKHĐT, Bộ KH&ĐT nêu rõ, các ngưỡng giá gói thầu được áp dụng tương ứng với giai đoạn từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2023.

Theo đó, ngưỡng giá gói thầu quy định tại khoản 2 Phụ lục 1 kèm theo Nghị định số 09/2022/NĐ-CP đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa của cơ quan mua sắm cấp trung ương là 48,8 tỷ đồng; ngưỡng giá gói thầu dịch vụ xây dựng của cơ quan mua sắm cấp trung ương là 1.303 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ngưỡng giá gói thầu dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa của cơ quan mua sắm khác là 97,7 tỷ đồng; ngưỡng giá gói thầu dịch vụ xây dựng của cơ quan mua sắm khác khác là 1.303 tỷ đồng.

Còn ngưỡng giá gói thầu mua thuốc của từng bệnh viện có thời gian thực hiện hợp đồng từ một năm trở lên, gói thầu mua thuốc tập trung do Bộ Y tế thay mặt các bệnh viện tổ chức lựa chọn nhà thầu là 97 tỷ đồng; ngưỡng giá gói thầu mua thuốc của từng bệnh viện có thời gian thực hiện hợp đồng dưới một năm là 16,2 tỷ đồng; ngưỡng giá gói thầu chỉ bao gồm 01 loại thuốc duy nhất là 4,2 tỷ đồng.

Đồng thời, ngưỡng giá gói thầu quy định tại khoản 2 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 09/2022/NĐ-CP đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa của cơ quan mua sắm cấp trung ương là 65,1 tỷ đồng; ngưỡng giá gói thầu dịch vụ xây dựng của cơ quan mua sắm cấp trung ương là 2.123,9 tỷ đồng.

Ngưỡng giá gói thầu dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa của cơ quan mua sắm khác là 97,7 tỷ đồng; ngưỡng giá gói thầu dịch vụ xây dựng của cơ quan mua sắm khác là 2.123,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngưỡng giá gói thầu quy định tại khoản 2 Phụ lục III kèm theo Nghị định số 09/2022/NĐ-CP đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa của cơ quan mua sắm cấp địa phương cũng là 97,7 tỷ đồng; ngưỡng giá gói thầu dịch vụ xây dựng của cơ quan mua sắm cấp địa phương là 1.303 tỷ đồng.

Ngưỡng giá gói thầu dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa của cơ quan mua sắm khác là 97,7 tỷ đồng và ngưỡng giá gói thầu dịch vụ xây dựng của cơ quan mua sắm khác là 1.303 tỷ đồng./.
PHÚC KHANG

 

Bình Luận