Thứ Tư, 5/10/2022 - 13:48:29 Đường dây nóng: 096 774 2199

Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố danh mục 59 báo cáo phải thực hiện định kỳ

Thứ Năm, 11/08/2022 10:09:59

(BKTO) - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) vừa ban hành Quyết định số 1392/QĐ-BKHĐT công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KHĐT.

 

Cần báo cáo định kỳ chi tiết tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn. Ảnh minh họa: VOV


Theo đó, danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KHĐT có 59 chế độ báo cáo thuộc 11 lĩnh vực.

Cụ thể gồm: Đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, xúc tiến đầu tư; Triển khai và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); Vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức; Quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp; Quản lý nhà nước về đấu thầu; Đầu tư công; Quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế tập thể; Quản lý nhà nước về hoạt động quy hoạch; Giám sát, đánh giá đầu tư và Lĩnh vực khác.

Liên quan đến lĩnh vực đầu tư công, Bộ KHĐT nêu rõ, cần báo cáo định kỳ về kết quả phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương hằng năm, danh mục và mức vốn bố trí của từng dự án cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và UBND cấp dưới sẽ thực hiện báo cáo hằng năm.

Còn báo cáo chi tiết tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn và báo cáo đánh giá tình hình thực hiện, kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế của kế hoạch đầu tư công trung hạn sẽ thực hiện báo cáo giữa kỳ và cuối kỳ.

Đối với báo cáo chi tiết tình hình và giải ngân kế hoạch đầu tư công hằng năm sẽ thực hiện báo cáo hằng tháng, quý, 6 tháng và hằng năm; báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư trung hạn và hằng năm vốn NSNN sẽ thực hiện báo cáo hằng tháng, quý, năm, giữa kỳ và cuối kỳ.

Báo cáo chi tiết giải ngân kế hoạch vốn đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương sẽ thực hiện báo cáo 6 tháng, hằng năm, giữa kỳ và cuối kỳ; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện, kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế của kế hoạch đầu tư công hằng năm sẽ thực hiện báo cáo hằng quý và hằng năm./.
QUỲNH ANH

 

Bình Luận