Thứ Năm, 7/7/2022 - 5:02:23 Đường dây nóng: 096 774 2199

Cụ thể hóa Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025

Thứ Bảy, 12/02/2022 21:19:48

(BKTO) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ KH&ĐT đã chủ trì xây dựng Dự thảo Nghị quyết Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

 

Cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 nhằm hình thành cơ cấu hợp lý, hiệu quả trong từng ngành, lĩnh vực... Ảnh minh họa: tapchitaichinh.vn


Lãnh đạo Bộ KH&ĐT nhấn mạnh, Dự thảo Nghị quyết được xây dựng trên tinh thần bám sát nội dung Nghị quyết của Quốc hội, cũng như được thiết kế nhằm khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn trước tại Việt Nam.

Mục tiêu tổng quát được nêu trong Dự thảo Nghị quyết là hình thành cơ cấu hợp lý, hiệu quả trong từng ngành, lĩnh vực; giữa các ngành, lĩnh vực và cả nền kinh tế; phát triển được nhiều sản phẩm quốc gia dựa vào công nghệ mới, công nghệ cao; tạo bứt phá về năng lực cạnh tranh của một số ngành kinh tế chủ lực và chuyển biến thực chất, rõ nét về mô hình tăng trưởng, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, nâng cao tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức chống chịu của nền kinh tế.

Dự thảo Nghị quyết cũng nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà các Bộ, ngành và địa phương cần thực hiện để đạt được mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể theo Nghị quyết số 31/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

Nội dung của Dự thảo Nghị quyết được xây dựng nhằm đáp ứng các yêu cầu tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành và toàn thể xã hội trong thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng tại Việt Nam trong bối cảnh mới.

Đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước trong quá trình thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng tại Việt Nam, cũng như xác định các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể Nghị quyết số 31/2021/QH15.

Dự thảo Nghị quyết đã đưa ra 33 chỉ tiêu cụ thể cần đạt được trong giai đoạn 2021-2025. Kèm theo đó là 5 nhóm giải pháp trọng tâm, 218 nhiệm vụ chi tiết và 124 đề án, dự án, chương trình cụ thể cần ban hành trong giai đoạn 2022-2025.

Đáng chú ý, Dự thảo Nghị quyết đã phân công cụ thể các nhóm nhiệm vụ cho các cơ quan, Bộ, ngành, kèm theo thời hạn hoàn thành, quy định rõ trách nhiệm để tạo thuận lợi cho công tác theo dõi, giám sát và đánh giá. Việc phân công các cơ quan theo nội dung của từng nhiệm vụ cũng đảm bảo khả năng triển khai đồng bộ các giải pháp để đạt được mục tiêu đề ra./.
QUỲNH ANH
 

Bình Luận