Chủ Nhật, 19/9/2021 - 15:12:6 Đường dây nóng: 096 774 2199

Tổng Kiểm toán Nhà nước chỉ đạo tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19

Chủ Nhật, 25/07/2021 22:05:39

(BKTO) - Ngày 24/7, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh đã ban hành Công điện số 783/CĐ-KTNN (Công điện số 783), gửi Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19.

Các Đoàn kiểm toán khi di chuyển giữa các địa bàn công tác hoặc cư trú phải thực hiện khai báo y tế và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định - Ảnh minh họa: L.Hòa


Công điện nêu rõ, trước diễn biến dịch bệnh phức tạp trên địa bàn TP. Hà Nội và các địa phương trên cả nước, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 (Chỉ thị số 17) về việc thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 theo nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Thành phố từ 06h00 ngày 24/7/2021.

Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu các đơn vị trực thuộc KTNN tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 1369/CT-KTNN ngày 16/7/2021 (Chỉ thị 1369) của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; Công điện số 752/CĐ-KTNN ngày 19/7/2021 (Công điện số 752) về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của từng địa phương.

Thủ trưởng các đơn vị có trụ sở tại TP. Hà Nội bố trí cho công chức, viên chức và người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 17 của UBND TP. Hà Nội.

“Chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như: trực cơ quan, xử lý tài liệu mật; trực phục vụ các cuộc họp của Quốc hội, Chính phủ, các hoạt động chính trị cấp Nhà nước trên địa bàn và các nhiệm vụ cấp thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại cơ quan” - Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu, đồng thời giao Văn phòng KTNN chỉ đạo Ban quản lý dự án tổ chức triển khai các dự án trên địa bàn TP. Hà Nội theo đúng quy định tại Chỉ thị số 17.

Ngày thứ 2 thực hiện Chỉ thị 16, Công an Hà Nội xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh TTXVN

 
Thủ trưởng các đơn vị có trụ sở ngoài TP. Hà Nội căn cứ quy định về phòng, chống dịch của T.Ư và địa phương áp dụng trên địa bàn và các quy định của KTNN tại Chỉ thị số 1369, Công điện số 752 và Công điện số 783 để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng yêu cầu các Đoàn kiểm toán khi di chuyển giữa các địa bàn công tác hoặc cư trú phải thực hiện khai báo y tế và tuân thủ các biện pháp giám sát, cách ly y tế theo quy định của địa phương tại thời điểm di chuyển. Mặt khác, công chức, viên chức và người lao động của KTNN nêu cao tinh thần và ý thức trách nhiệm, tuân thủ tuyệt đối các quy định về phòng, chống dịch; tích cực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ cộng đồng và chính quyền địa phương nơi cư trú kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh.

Đồng thời, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm các quy định tại Công điện số 783 và báo cáo thường xuyên cho Lãnh đạo KTNN phụ trách về tình hình triển khai phòng, chống dịch Covid-19; chịu trách nhiệm về việc công chức, viên chức và người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch.
LÊ HÒA

Bình Luận