Thứ Sáu, 22/01/2021 - 11:11:25 Đường dây nóng: 096 774 2199

Tổ cộng tác viên dư luận xã hội Đảng ủy KTNN triển khai nhiệm vụ năm 2018

Thứ Tư, 17/01/2018 16:35:00

(BKTO) - Ngày 16/01, Tổ cộng tác viên dư luận xã hội (DLXH) Đảng ủy KTNN đã tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đến dự có Đồng chí Nguyễn Bá Dũng - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy KTNN, Chánh văn phòng Đảng - Đoàn thể.

Hội nghị đã nghe đồng chí Đỗ Hồng Công - Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ KTNN, Tổng biên tập Báo Kiểm toán, Tổ trưởng Tổ cộng tác viên DLXH Đảng ủy KTNN - trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2017. Theo đó, đội ngũ cộng tác viên DLXH Đảng ủy KTNN chính thức đi vào hoạt động theo Quyết định số 379-QĐ/ĐU ngày 21/4/2017 của Ban thường vụ Đảng ủy KTNN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ Cộng tác viên DLXH. Tổ có 20 thành viên, đại diện cho các khối đơn vị trong ngành (chuyên ngành, khu vực, tham mưu và sự nghiệp).

Trong năm qua, hoạt động của Tổ đã triển khai theo đúng quy định, nhiều thành viên đã hoạt động tích cực, gửi báo cáo phản ánh tình hình DLXH trong và ngoài ngành thường xuyên và kịp thời. Báo cáo của cộng tác viên DLXH đã bước đầu thể hiện được sự nắm bắt, phản ánh kịp thời các luồng dư luận xã hội trước các sự kiện, hiện tượng, vấn đề chính trị, kinh tế - xã hội trong nước và trong ngành. Các báo cáo cũng đã đề cập, phản ánh về tâm trạng, tư tưởng của đảng viên và quần chúng về tình hình xã hội, các cơ chế, chính sách đã và đang được triển khai thực hiện.
 

Đồng chí Nguyễn Bá Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: HOÀNG LONG
 
Năm 2018, Tổ cộng tác viên DLXH Đảng ủy KTNN xác định tiếp tục phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy chế tổ chức và hoạt động đến toàn thể thành viên. Tổ chức nghiên cứu, tổng hợp, xây dựng báo cáo DLXH đầy đủ, có chất lượng và kịp thời hằng tháng gửi Ban thường vụ Đảng ủy KTNN...

Tại Hội nghị, các thành viên trong Tổ đã sôi nổi thảo luận về một số vấn đề khó khăn, vướng mắc trong triển khai công tác, cũng như các giải pháp để nâng cao hiệu quả trong hoạt động của Tổ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy KTNN, Đồng chí Nguyễn Bá Dũng khẳng định vai trò quan trọng và ghi nhận những kết quả hoạt động bước đầu của Tổ cộng tác viên DLXH Đảng ủy KTNN trong năm 2017. Các thành viên trong Tổ mặc dù đều kiêm nhiệm nhưng đã có tinh thần trách nhiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Bá Dũng nhấn mạnh, năm 2018 được coi là năm bản lề với những nhiệm vụ chính trị quan trọng của KTNN, vì vậy trong giai đoạn tới, Tổ cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Nắm bắt dư luận đối với các chủ trương, chính sách của Ban Cán sự, Ban Thường vụ, Lãnh đạo KTNN khi ban hành; nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng đảng viên, quần chúng trong ngành để có những ý kiến đề xuất, tham mưu chính xác, kịp thời cho Đảng ủy KTNN.... Đồng chí bày tỏ: tôi tin tưởng trong năm 2018, Tổ cộng tác viên DLXH Đảng ủy KTNN sẽ khắc phục những khó khăn, tiếp tục nỗ lực và trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

HOÀNG LONG

Bình Luận