Thứ Bảy, 13/8/2022 - 3:45:9 Đường dây nóng: 096 774 2199

SAI Kuwait làm Trưởng nhóm công tác về Kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững của ASOSAI

Thứ Ba, 07/09/2021 21:49:42

(BKTO)- Chiều 07/9, tại Phiên họp toàn thể lần thứ nhất trong khuôn khổ Đại hội Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 15, các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) thành viên đã biểu quyết thông qua việc thành lập Nhóm công tác về Kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của ASOSAI (ASOSAI WGSDG).

 

SAI Kuwait trình bày Báo cáo đề xuất thành lập ASOSAI WGSDG.


Việc thành lập ASOSAI WGSDG có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh các SAI thành viên ASOSAI đang ngày càng chú trọng đến kiểm toán môi trường, kiểm toán SDGs nhằm góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững của mỗi quốc gia. ASOSAI WGSDG do SAI Kuwait làm Trưởng nhóm.

Trước đó, ngày 06/9, SAI Kuwait đã trình bày Báo cáo thành lập ASOSAI WGSDG tại Cuộc họp Ban Điều hành ASOSAI lần thứ 56.

Theo Sai Kuwait, đề xuất về việc thành lập ASOSAI WGSDG đã được KTNN Kuwait trình bày tại Cuộc họp Ban Điều hành ASOSAI lần thứ 54 năm 2019.

Ban Điều hành ASOSAI quyết định thành lập một Ủy ban đặc biệt để nghiên cứu đề xuất về vấn đề này. Ủy ban đã bầu KTNN Kuwait làm Chủ tịch Ủy ban với 6 SAI khác.

Tại Cuộc họp Ban Điều hành ASOSAI lần thứ 55 vào tháng 7/2020, Ban Điều hành đã thông qua các kết quả của nghiên cứu. Do đó, ASOSAI WGSDG sẽ được thành lập tại cuộc họp của Đại hội ASOSAI lần thứ 15. 

Sứ mệnh của Nhóm là thúc đẩy vai trò của cộng đồng ASOSAI thông qua việc đóng góp vào các mục tiêu quốc gia và đánh giá việc thực hiện SDGs trong khu vực bằng cách nâng cao kiến thức, kỹ năng và sử dụng các chỉ số SDGs một cách thích hợp của các kiểm toán viên.

Mục tiêu chiến lược của Nhóm là đẩy mạnh việc chia sẻ kiến thức và phát triển năng lực trong cộng đồng ASOSAI đối với lĩnh vực kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững, thực hiện SDGs và giải quyết các thách thức môi trường toàn cầu.

Nhóm công tác sẽ tiến hành các hoạt động khác nhau về SDGs theo đúng kế hoạch hoạt động (các báo cáo kiểm toán, chương trình đào tạo, hội thảo, dự án nghiên cứu, trao đổi với các cơ quan quốc tế có liên quan đến SDGs) và bất kỳ hoạt động nào khác mà các thành viên đề xuất và ủng hộ.

ASOSAI WGSDG dự kiến sẽ hoạt động cho đến khi kết thúc Chương trình Nghị sự của Liên Hợp Quốc vào năm 2030 và có thể được gia hạn nếu cần thiết.
 

Các SAI  nhất trí thành lập Nhóm công tác của ASOSAI về Kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững. 


Để ASOSAI WGSDG đạt được các mục tiêu, các thành viên của Nhóm phải chủ động tham gia tích cực vào ít nhất một dự án mỗi năm nếu được yêu cầu. Do đó, các thành viên cần có sự hỗ trợ đầy đủ từ các SAI để đáp ứng yêu cầu này.

Mỗi thành viên được yêu cầu cung cấp các báo cáo/hoạt động có liên quan đến SDGs để phát triển cơ sở dữ liệu SDGs và thực hiện quy trình tiếp theo trong khu vực ASOSAI.

Các nhóm dự án ASOSAI WGSDG được thành lập nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thành các dự án ASOSAI WGSDG. Mỗi nhóm dự án có trách nhiệm bầu một trưởng ban chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động của nhóm dự án.

Ngôn ngữ công việc của ASOSAI WGSDG là tiếng Anh. Do đó, tất cả thông tin đều bằng tiếng Anh và phải được dịch sang các ngôn ngữ chính thức của ASOSAI sau khi bản tiếng Anh cuối cùng được phê duyệt.

Về kinh phí: Tất cả các hoạt động của ASOSAI WGSDG đều được tài trợ đóng góp bằng hiện vật…/.
THÙY ANH và Nhóm phóng viên

Bình Luận