Thứ Năm, 11/8/2022 - 16:31:34 Đường dây nóng: 096 774 2199

Phát triển các lĩnh vực kiểm toán theo Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030

Thứ Hai, 14/03/2022 16:04:00

(BKTO) - Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm toán và theo xu thế kiểm toán quốc tế, KTNN ngày càng chú trọng phát triển các nội dung, lĩnh vực kiểm toán mới, từ đó đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao. Cùng với việc xây dựng, từng bước hoàn thiện cơ sở pháp lý, chính sách, văn bản có liên quan, KTNN cũng đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao năng lực cho kiểm toán viên tham gia vào các lĩnh vực kiểm toán mới, nhờ đó, các lĩnh vực kiểm toán này không ngừng tăng lên về số lượng, cải thiện chất lượng, theo định hướng mục tiêu Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 đã đề ra.

Các lĩnh vực kiểm toán mới không ngừng được phát triển qua các năm

NGUYỄN LỘC

Bình Luận