Thứ Hai, 21/9/2020 - 16:58:12 Đường dây nóng: 096 774 2199

Lãnh đạo thực hiện tốt mọi nhiệm vụ trên cơ sở bám sát các nghị quyết của Đảng

Thứ Năm, 26/03/2020 07:45:18

(BKTO) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước - tại Đại hội Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành Ib lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025) diễn ra vào chiều 25/3, tại Hà Nội.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành Ib
nhiệm kỳ 2020-2025


Tham dự Đại hội còn có các đồng chí đại diện Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Ban Tuyên giáo và Ban Tổ chức Đảng ủy KTNN, cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ KTNN chuyên ngành Ib.

Theo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ KTNN chuyên ngành Ib, nhiệm kỳ 2020-2025 trình Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.  

Cụ thể, KTNN chuyên ngành Ib đã hoàn thành toàn diện kế hoạch kiểm toán với chất lượng ngày càng cao. Qua công tác kiểm toán giai đoạn 2015-2019, đơn vị đã kiến nghị xử lý tài chính 4.485,2 tỷ đồng, tăng 912% (4.485,2 /443,18 tỷ đồng) so với giai đoạn 2011-2014; kiến nghị với Bộ, ban, ngành của Đảng và các tổ chức đảng địa phương sửa đổi nhiều văn pháp luật, góp phần hoàn thiện các chính sách pháp luật có liên quan.

Đảng ủy cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, nhờ đó, cơ cấu tổ chức từng bước hoàn thiện, đội ngũ công chức tăng lên cả về số lượng và chất lượng, kỷ luật, kỷ cương được giữ vững...

Quang cảnh Đại hội


Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được Đảng bộ đặt lên hàng đầu. Đảng bộ chú trọng đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức, lối sống và lòng tự trọng nghề nghiệp cho đảng viên, kiểm toán viên gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), qua đó giúp đảng viên nâng cao nhận thức, nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tư tưởng luôn vững vàng.

Công tác tổ chức đã được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo sát sao, trong đó đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Đảng bộ đã tập trung xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trước hết là trong cấp ủy, trên cơ sở nguyên tắc Điều lệ Đảng; thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp 15 quần chúng ưu tú vào Đảng, vượt 36% (15/11) so với Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, chuyển Đảng chính thức cho 12 đồng chí, cử các quần chúng ưu tú đi học lớp đối tượng Đảng.

Nội dung sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ định kỳ được Đảng ủy triển khai đúng nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. Việc sinh hoạt chi bộ đảng tạm thời được duy trì  theo hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên. 
 
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ KTNN chuyên ngành Ib liên tục được xếp loại tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 5 đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, 1 chi bộ đảng được Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN tặng Giấy khen “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền, 1 đảng viên được Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục và 1 đảng viên được Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục, 5 đảng viên được khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đồng thời là chiến sỹ thi đua cấp Ngành, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% chi bộ trực thuộc đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
Bên cạnh đó, Báo cáo cũng đã nêu bật những kết quả đạt được trên các mặt công tác: Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động...

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ KTNN chuyên ngành Ib xác định: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới, hội nhập; tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng kiểm toán; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Theo đó, Đảng bộ  xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, như: tăng cường và đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và tiếp tục triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy các tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên.

Lãnh đạo thực hiện công tác kiểm toán, tập trung nâng cao chất lượng kiểm toán, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Cụ thể hóa nhiệm vụ này, Đảng ủy sẽ lãnh đạo đơn vị thực hiện nghiêm túc các yêu cầu theo quy định của Luật KTNN; bám sát các mục tiêu, nội dung kiểm toán của Ngành, chú ý những yêu cầu mới; chấp hành nghiêm túc các nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chỉ thị của Tổng Kiểm toán Nhà nước; nâng cao chất lượng công tác khảo sát, lập kế hoạch tổng thể và chi tiết cho từng cuộc kiểm toán theo hướng đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu kiểm toán; xác định đúng trọng tâm, mục tiêu, nội dung và phương pháp kiểm toán theo định hướng của KTNN; nâng cao chất lượng xây dựng chương trình kế hoạch kiểm toán hằng năm; tăng cường giám sát, quản lý, chỉ đạo các đoàn kiểm toán để nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán, bảo đảm các cuộc kiểm toán triển khai đúng tiến độ và có hiệu quả.

Đại hội cũng đã nghe Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.   
 

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo Đại hội


Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh đánh giá cao những kết quả Đảng bộ KTNN chuyên ngành Ib đã đạt được. Đồng thời, đồng chí cũng đánh giá cao những bài học kinh nghiệm đã được Đảng bộ rút ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua để phát huy, hoàn thiện công tác trong nhiệm kỳ tới.

Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ bộ phận, đồng chí  Nguyễn Tuấn Anh cũng yêu cầu BCH Đảng bộ khóa mới bám sát Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ đơn vị nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt là các nội dung của Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 (sau khi được thông qua) trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ; phát triển ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kiểm toán; chú trọng nâng cao chất lượng kiểm toán. Bên cạnh đó, toàn Đảng bộ cần tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua, chào mừng Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của  Đảng. 
 

Đồng chí Trần Văn Hoàng phát biểu tại Đại hội


Thay mặt Đảng bộ, đồng chí Trần Văn Hoàng - Bí thư Đảng bộ, Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ib - tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, các tham luận trình bày tại Đại hội và khẳng định toàn Đảng bộ sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hơn nữa để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ mới.

Tại Đại hội, với tinh thần trách nhiệm, phát huy tính dân chủ trong Đảng, Đại hội đã tín nhiệm bầu 7 đồng chí vào BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII gồm 6 đại biểu.

Tin và ảnh: NGUYỄN LỘC
 

Bình Luận