Thứ Hai, 27/6/2022 - 11:44:14 Đường dây nóng: 096 774 2199

KTNN tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ và công tác Đảng năm 2022

Thứ Tư, 05/01/2022 09:41:25

(BKTO) - Sáng 05/01, tại Hà Nội, trong không khí mừng Xuân mới, cả nước bước sang trạng thái thích ứng an toàn, vừa chống dịch, vừa phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế, KTNN đã tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ và công tác Đảng năm 2022 dưới sự chủ trì của Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh. Đồng chí Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã tới dự Hội nghị.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị


Về phía khách mời dự Hội nghị còn có đồng chí Trần Văn Rón - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Nguyễn Thái Học - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Quang Trường - Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Trung ương; Nguyễn Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Đình Toản - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Trường Giang - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Nguyễn Thị Phú Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Nguyễn Tuấn Anh - Phó Trưởng Ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Đặng Công Huẩn - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; Tạ Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài chính; Trần Quốc Phương - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; cùng các đại biểu đại diện lãnh đạo cấp Vụ, cấp Phòng của các Bộ, ban, ngành.

Về phía KTNN có các đồng chí Phó Tổng Kiểm toán nhà nước: Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Văn Họa, Doãn Anh Thơ, Hà Thị Mỹ Dung. Đến dự Hội nghị còn có các đồng chí Nguyên Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên, Nguyễn Quang Thành; cùng các lãnh đạo đơn vị trực thuộc, các bộ phận chức năng và đại diện các tập thể, cá nhân đạt các danh hiệu thi đua năm 2020, năm 2021.

Trình bày báo cáo tổng kết năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa nhấn mạnh, năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt, là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII và thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030, năm cuối KTNN thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI giai đoạn 2018-2021 và là năm KTNN triển khai kiểm toán đối với niên độ ngân sách 2020, năm cuối thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, đặc biệt cũng là năm đất nước chịu tác động nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu do đại dịch Covid-19, do đó cơ chế, chính sách quản lý, điều hành NSNN có nhiều thay đổi.
 

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa trình bày báo cáo tại Hội nghị 


Trước bối cảnh đó, KTNN đã xác định phương hướng nhiệm vụ năm 2021 là: “Triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021, tạo tiền đề thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030; tập trung nâng cao năng lực, đổi mới tổ chức hoạt động kiểm toán, có giải pháp khắc phục tác động của dịch Covid-19; tiếp tục đổi mới phương pháp kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro, xác định trọng yếu; đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin (CNTT) vào hoạt động kiểm toán để nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động kiểm toán; đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế, nâng cao vai trò và vị thế của KTNN Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, tiếp tục khẳng định vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 của KTNN; tăng cường đào tạo nhân lực, tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ để nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của KTNN và phát huy vai trò KTNN là công cụ hữu hiệu của Đảng, Nhà nước trong kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công”.

Bám sát định hướng của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, KTNN đã tập trung kiểm toán các chủ đề lớn gắn với quản lý, điều hành NSNN, các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và các vấn đề dư luận xã hội quan tâm; đẩy mạnh kiểm toán chuyên đề, kiểm toán hoạt động và kiểm toán môi trường...

Mặc dù trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, song với các giải pháp tổ chức, chỉ đạo, điều hành quyết liệt và đồng bộ, cùng sự nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, Kiểm toán viên, đến 15/12/2021, toàn Ngành đã kết thúc 180/192 đoàn kiểm toán năm 2021, phát hành 154 Báo cáo kiểm toán.

Các cuộc kiểm toán kết thúc cơ bản thực hiện đạt mục tiêu, tiến độ đề ra và phát hành Báo cáo kiểm toán đúng quy định; thành viên đoàn kiểm toán đã chấp hành tốt Quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn KTNN, Quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước.

Tổng hợp kết quả kiểm toán đến 15/12/2021 đối với 154 Báo cáo kiểm toán đã phát hành, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 67.055 tỷ đồng, trong đó tăng thu NSNN 7.486 tỷ đồng, giảm chi NSNN 10.221 tỷ đồng và kiến nghị khác 43.895 tỷ đồng.
Ngoài ra, KTNN đã kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 130 văn bản pháp luật không phù hợp.

Qua kiểm toán cũng đã phát hiện và kiến nghị chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm kịp thời đối với những tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng tài chính công, tài sản công của các đơn vị được kiểm toán.

Cùng với những kết quả nổi bật trong hoạt động kiểm toán, trên các lĩnh vực công tác như thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030, xây dựng và phổ biến pháp luật, tổ chức cán bộ và đào tạo, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin... cũng đạt nhiều kết quả khả quan.

Trình bày Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh cho biết, năm 2021, đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện nhiều hoạt động của Ngành nói chung và hoạt động kiểm toán nói riêng. Tuy nhiên, Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng, lãnh đạo KTNN tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mặt công tác theo kế hoạch đề ra.
 

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh trình bày báo cáo tại Hội nghị


Trong đó, đối với công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy đã chỉ đạo cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của T.Ư và Đảng ủy KTNN thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, các hội nghị do Đảng ủy tổ chức và các hội nghị trực tuyến quán triệt của T.Ư.

Cùng với đó, BTV Đảng ủy tiếp tục củng cố, kiện toàn kịp thời tổ chức cơ sở đảng các cấp theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Đặc biệt, ngay sau khi đồng chí Bí thư Ban cán sự, Tổng Kiểm toán nhà nước nhận bàn giao nhiệm vụ, Đảng ủy đã khẩn trương hoàn thiện các thủ tục và được Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư quyết định kiện toàn BTV và chức danh Bí thư Đảng ủy KTNN nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra cũng được Đảng ủy quan tâm. Trong năm, BTV đã xây dựng và ban hành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 của cấp ủy, đồng thời chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và các đảng ủy, chi ủy trực thuộc xây dựng Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 của cấp mình theo quy định…

Trong năm, BTV thành lập 99 chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời đối với các đoàn kiểm toán, kết nạp mới 57 đảng viên, chuyển đảng chính thức 89 đảng viên, đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư xét tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 1 đồng chí, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 6 đồng chí. Đồng thời, lập danh sách học lớp đối tượng đảng cho 14 quần chúng và học lớp đảng viên mới 38 đảng viên dự bị, đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư cấp Thẻ đảng viên mới cho 101 đảng viên.

Trong các báo cáo cũng nêu bật phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 của KTNN, cũng như phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Đảng bộ KTNN.

Sau khi lắng nghe các báo cáo, đại diện một số đơn vị trực thuộc KTNN đã có những tham luận để làm rõ hơn những kết quả đã đạt được, cũng như trao đổi về giải pháp để thực hiện thắng lợi kế hoạch công tác năm 2022.

Báo Kiểm toán sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến bạn đọc về những nội dung quan trọng của Hội nghị này./.
H.THOAN - N.LỘC - L.HÒA - D.THIỆN 

Bình Luận