Chủ Nhật, 19/9/2021 - 14:47:38 Đường dây nóng: 096 774 2199

Infographic - Nâng cao vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thứ Sáu, 23/07/2021 21:54:52

(BKTO) - Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Ban cán sự đảng KTNN đề ra trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, Chương trình hành động đã cụ thể hóa nội dung, thời gian, đơn vị chủ trì... để thực hiện nhiệm vụ trên.

 

PHƯƠNG LAN

Bình Luận