Thứ Hai, 27/6/2022 - 13:29:31 Đường dây nóng: 096 774 2199

Hoàn thiện thủ tục kiểm toán nghiệp vụ phát hành tiền

Thứ Sáu, 27/05/2022 22:38:16

(BKTO) - Chiều 27/5, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học KTNN đã nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: “Hoàn thiện thủ tục kiểm toán nghiệp vụ phát hành tiền và các kênh phát hành tiền khi thực hiện kiểm toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”.

 

ThS. Nguyễn Xuân Toàn (người đứng) đại diện Ban Đề tài trình bày kết quả nghiên cứu. Ảnh: Hồng Nhung


TS. Nguyễn Mạnh Cường - Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể KTNN - làm chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Đề tài do ThS. Nguyễn Xuân Toàn và ThS. Nguyễn Minh Ngọc - KTNN chuyên ngành VII - đồng chủ nhiệm.

Theo Ban Đề tài, công tác kiểm toán nói chung và kiểm toán Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam nói riêng trong giai đoạn hiện nay đang được xã hội, Chính phủ, Quốc hội rất quan tâm.

KTNN không chỉ xác nhận báo cáo tài chính, đánh giá việc chấp hành chế độ kế toán, các chính sách, pháp luật của NHNN mà còn từng bước đi sâu đánh giá các mảng hoạt động nghiệp vụ đặc thù của NHNN như nghiệp vụ phát hành tiền, các công cụ điều hành chính sách tiền tệ, từ đó nâng cao chất lượng báo cáo kiểm toán tại NHNN.

Lĩnh vực kiểm toán NHNN mang tính đặc thù, phức tạp. Báo cáo kiểm toán NHNN là bộ phận để tổng hợp báo cáo kiểm toán năm của KTNN, phản ánh một mảng quan trọng của nền kinh tế, đánh giá về các chính sách tài chính, sự phát triển của kinh tế - xã hội, những vấn đề được Quốc hội và Chính phủ đặc biệt quan tâm.

Tuy nhiên, hiện nay, một số nghiệp vụ đặc thù của NHNN vẫn chưa có hướng dẫn thủ tục kiểm toán cụ thể, chi tiết và chưa được xây dựng hoàn thiện dẫn đến khó khăn cho công tác kiểm toán.

Xuất phát từ mục tiêu đó, việc nghiên cứu Đề tài không những có ý nghĩa về mặt lý luận mà còn có ý nghĩa thực tiễn, đáp ứng nhu cầu phát triển của KTNN, nhằm từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kiểm toán của KTNN.

Đề tài được kết cấu thành 2 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về kiểm toán nghiệp vụ phát hành tiền, các kênh phát hành tiền của NHNN; Chương 2: Hoàn thiện thủ tục kiểm toán nghiệp vụ phát hành tiền và các kênh phát hành tiền khi thực hiện kiểm toán tại NHNN Việt Nam.
 

Quang cảnh buổi nghiệm thu. Ảnh: Hồng Nhung


Hội đồng nghiệm thu đánh giá Đề tài nghiên cứu có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của KTNN cũng như yêu cầu về chất lượng và hiệu quả của công tác kiểm toán chính sách tiền tệ trong điều kiện phát triển kinh tế đất nước.

Đặc biệt, Đề tài có giá trị sử dụng và ứng dụng cao vào thực tiễn hoạt động của KTNN chuyên ngành VII khi kiểm toán tại NHNN. Đề tài đã đưa ra tổng quan những vấn đề lý luận và thực tiễn về kiểm toán nghiệp vụ phát hành tiền, các kênh phát hành tiền của NHNN, từ đó đề xuất hoàn thiện thủ tục kiểm toán lĩnh vực này.

Để Đề tài hoàn thiện hơn, Hội đồng nghiệm thu đề nghị Ban Đề tài làm rõ khái niệm tiền tệ, đơn vị tiền tệ, tiền gửi và tiền mặt, khái niệm tổng cung tiền trong nền kinh tế; phân tích thêm ảnh hưởng của Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam sẽ ảnh hưởng thế nào đến nhu cầu tiền mặt.

Cùng với đó, Ban đề tài cần phân tích, làm rõ văn bản quy định của KTNN về thủ tục kiểm toán nghiệp vụ phát hành tiền và các kênh phát hành tiền tại NHNN; thực trạng thủ tục kiểm toán nghiệp vụ phát hành tiền và các kênh phát hành tiền tại NHNN, trong đó minh họa rõ các thủ tục kiểm toán đã áp dụng tại các cuộc kiểm toán cụ thể của KTNN chuyên ngành VII.

Ngoài ra, phần giải pháp cần phân định rõ các nội dung, thủ tục kiểm toán đề xuất và nội dung, thủ tục kiểm toán đã được quy định và đang thực hiện; rà soát nội dung, tiêu chí kiểm toán phù hợp; thống nhất nội dung, cách trình bày đối với các nghiệp vụ kiểm toán (nội dung kiểm toán; nguồn thông tin, tài liệu; thông tin cần thu thập; thủ tục kiểm toán áp dụng…).
 

TS. Nguyễn Mạnh Cường - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu - đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Ban Đề tài. Ảnh: Hồng Nhung


Kết luận buổi nghiệm thu, TS. Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Ban Đề tài. Đây là đề tài mới, có kết cấu hợp lý, đặc biệt có giá trị lý luận và thực tiễn cao bởi chưa có hướng dẫn kiểm toán trong lĩnh vực này.

Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cũng đề nghị Ban Đề tài tiếp thu nghiêm túc và tối đa toàn bộ các ý kiến của các thành viên Hội đồng để chỉnh sửa, hoàn thiện, đồng thời bổ sung đối tượng nghiên cứu là lý luận về nghiệp vụ phát hành tiền và các kênh phát hành tiền của NHNN, giới hạn phạm vi nghiên cứu cho phù hợp với nội dung và gắn với các nghiệp vụ.

Thêm vào đó, rà soát lại các thuật ngữ để đảm bảo tính chính xác, rà soát nội dung tiêu chí kiểm toán phù hợp, phân tích cụ thể hơn về hiệu quả của phương thức tổ chức kiểm toán chuyên đề độc lập hoặc thực hiện kiểm toán lồng ghép, bổ sung danh mục viết tắt.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Khá./.
HỒNG NHUNG 

Bình Luận