Chủ Nhật, 14/8/2022 - 5:17:11 Đường dây nóng: 096 774 2199

Chú trọng, nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán

Thứ Năm, 30/06/2022 17:21:32

(BKTO) - Trong bối cảnh các đối tượng kiểm toán đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành theo lộ trình chuyển đổi số, hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước (KTNN) cũng cần có sự thay đổi để thích ứng. Trong đó, sự thay đổi của kiểm toán viên đóng vai trò quyết định, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm toán.

 

Chú trọng, nâng cao khả năng ứng dụng CNTT cho kiểm toán viên khi thực hiện kiểm toán. Ảnh minh họa: N.LỘC


Hoạt động kiểm toán đang chuyển mình “số hóa”

Theo thông tin tổng hợp từ các đơn vị kiểm toán, hiện nay, việc khai thác, ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý nói chung, hoạt động kiểm toán nói riêng đã được các đơn vị triển khai sâu rộng. Đây là kết quả sau những chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Tổng Kiểm toán nhà nước nhằm đưa KTNN hòa mình công cuộc chuyển đổi số đang được Chính phủ đẩy mạnh triển khai.

Cụ thể, ngay từ năm 2018, KTNN đã ban hành Chỉ thị 735/CT-KTNN về việc tăng cường ứng dụng CNTT trong các hoạt động của KTNN. Theo đó, các đơn vị kiểm toán có trách nhiệm tăng cường áp dụng các phương pháp và CNTT hiện đại vào công tác kiểm toán, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả và chất lượng hoạt động kiểm toán của KTNN, xác định đây là một trong những nhiệm vụ thực hiện thường xuyên, liên tục và gắn với hoạt động cải cách hành chính ở đơn vị. Thực hiện nghiêm, hiệu quả việc khai thác, sử dụng các phần mềm ứng dụng trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt là hoạt động kiểm toán...

Hằng năm, KTNN tiếp tục có văn bản đôn đốc các đơn vị quan tâm triển khai ứng dụng CNTT, nhất là trong hoạt động kiểm toán. Lãnh đạo KTNN cũng thường xuyên chỉ đạo, lưu ý các đơn vị về vấn đề này tại các buổi làm việc, cũng như trong các cuộc họp của Ngành.

Từ chỉ đạo của lãnh đạo KTNN, đến nay, công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán đã đạt được nhiều kết quả đáng kể, góp phần làm tăng năng suất và chất lượng, hiệu quả công việc.

Theo ông Nguyễn Văn Quang - Phó Giám đốc Trung tâm Tin học, đến nay, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị kiểm toán xây dựng, triển khai và đưa vào áp dụng hệ thống các phần mềm hỗ trợ công tác kiểm toán, giúp quản lý tiến độ kiểm toán từ khâu lập kế hoạch, chuẩn bị kiểm toán, thực hiện kiểm toán đến khâu lập, phát hành báo cáo kiểm toán và theo dõi thực hiện kiến nghị kiểm toán. Việc theo dõi tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán của các đơn vị được kiểm toán cũng được quản lý trên phần mềm.

“Việc ứng dụng CNTT đã góp phần nâng cao công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán thông qua việc ghi và kiểm soát nhật ký kiểm toán trực tuyến” - ông Quang cho biết thêm.
 
Đề cập đến vấn đề ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán, Tổng Kiểm toán nhà nước nhiều lần lưu ý, đây không chỉ là yêu cầu hành chính, mà còn là mệnh lệnh của thời đại, nếu không muốn tụt hậu; đồng thời nhấn mạnh, các đơn vị kiểm toán phải quyết liệt, sát sao vấn đề này, coi việc đào tạo, trong đó đào tạo về CNTT là yêu cầu bắt buộc, là tiêu chí để xét kiểm toán viên được tham gia hoạt động kiểm toán.

Từ góc độ cơ quan nghiệp vụ về kiểm toán, lãnh đạo KTNN khu vực II cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo KTNN, đơn vị đã tích cực ứng dụng CNTT để khảo sát, thu thập thông tin. Hiện nay, đơn vị nghiêm túc thực hiện các phần mềm theo yêu cầu của KTNN (nhật ký kiểm toán và các phần mềm: Số hóa và quản lý hồ sơ kiểm toán, theo dõi thực hiện kiến nghị kiểm toán, tổng hợp kết quả kiểm toán; quản lý đầu mối kiểm toán; hỗ trợ lập biên bản & báo cáo kiểm toán, theo dõi tiến độ kiểm toán); thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của KTNN về tăng cường ứng dụng CNTT... 

Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã phối hợp với Trung tâm Tin học trong việc tạo lập và phân quyền quản trị các phần mềm; tiếp nhận việc bàn giao thiết bị quét mã vạch; thực hiện công tác số hoá hồ sơ hành chính và hồ sơ kiểm toán. Công chức trong đơn vị từng bước ứng dụng tốt CNTT trong thực thi công vụ, cũng như trong hoạt động kiểm toán.

Tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực CNTT cho kiểm toán viên

Trong bối cảnh CNTT và sự ra đời của công nghệ mới đang diễn ra nhanh chóng, việc tăng cường, nâng cao khả năng đào tạo, tự đào tạo của kiểm toán viên sẽ đóng vai trò quyết định đến khả năng sử dụng và ứng dụng các phần mềm, công nghệ vào hoạt động kiểm toán. 
 

Kiểm toán viên cần tăng cường học tập và tự đào tạo về CNTT để đáp ứng được yêu cầu chuyển đổi số. Ảnh minh họa: N.LỘC


Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo KTNN, thời gian qua, các đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ về CNTT của KTNN đã tổ chức nhiều lớp đào tạo nhằm nâng cao khả năng sử dụng, ứng dụng CNTT cho kiểm toán viên. Số lớp đào tạo liên quan đến CNTT được tăng lên qua các năm và chiếm tỷ lệ nhất định trong kế hoạch đào tạo của Ngành. Cùng với đó, tại các đơn vị kiểm toán, các hoạt động đào tạo về CNTT cũng được phối hợp tổ chức, hoặc theo hình thức tổ chức nội bộ nhằm “cầm tay chỉ việc”, giúp kiểm toán viên tiếp cận với những nền tảng, ứng dụng công nghệ mới mà các đối tượng kiểm toán đang sử dụng, phục vụ vào hoạt động kiểm toán.

Dẫn chứng từ cuộc kiểm toán Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam theo hình thức trực tuyến, lãnh đạo Ban Quản lý dự án CNTT KTNN cho biết, đây là cuộc kiểm toán từ xa lần đầu tiên được KTNN thực hiện, nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, phù hợp với quá trình chuyển đổi số của Chính phủ đang đẩy mạnh triển khai.

Để thực hiện cuộc kiểm toán có độ khó và mới này, ngoài việc tuyển chọn kiểm toán viên là lực lượng nòng cốt, có khả năng sử dụng CNTT tốt của KTNN, KTNN cũng tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn dành riêng cho các kiểm toán viên, để nắm bắt những công nghệ mới, xử lý tốt những vấn đề phát sinh.

Theo Giám đốc Trung tâm Tin học Nguyễn Thị Thu Hà, đào tạo và phát triển nhân lực đáp ứng yêu cầu số hóa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà KTNN phải thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, đối với cán bộ chuyên trách CNTT, KTNN sẽ tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn, nhất là với các lĩnh vực chuyên sâu và cập nhật công nghệ mới như: quản trị dữ liệu lớn, AI, an toàn, an ninh thông tin… Cán bộ CNTT của KTNN phải được đào tạo và trở thành “kỹ sư phân tích dữ liệu” để đủ khả năng quản lý, vận hành và phát triển hệ thống CNTT của KTNN trong thời kỳ chuyển đổi số.

Để có thể thực hiện tốt các nhiệm vụ và yêu cầu trên, theo Giám đốc Trung tâm Tin học, KTNN cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức và giúp đội ngũ cán bộ, kiểm toán viên hiểu rõ tầm quan trọng cũng như vai trò, trách nhiệm trong việc ứng dụng CNTT vào hoạt động kiểm toán nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong quá trình thực hiện. Đặc biệt, cần có kế hoạch trung hạn và hằng năm cho việc phát triển, đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT và cán bộ, kiểm toán viên nhằm đáp ứng được yêu cầu thực hiện chuyển đổi số của Ngành.
N.LỘC
 

Bình Luận