Thứ Hai, 27/6/2022 - 12:45:02 Đường dây nóng: 096 774 2199

Chính thức triển khai cuộc kiểm toán từ xa tại Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam

Thứ Năm, 26/05/2022 21:00:45

(BKTO) - Sáng 26/5, tại Hà Nội, KTNN đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định kiểm toán Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) theo hình thức trực tuyến.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ và Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn VNPT Tô Dũng Thái đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có ông Huỳnh Quang Liêm – Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT, các thành viên HĐTV, lãnh đạo Tập đoàn và lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc VNPT.

Về phía KTNN, dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các Vụ tham mưu của KTNN, lãnh đạo KTNN chuyên ngành VI - đơn vị thực hiện cuộc kiểm toán và các thành viên trong Đoàn kiểm toán.

Tại Hội nghị, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VI Trần Văn Hảo đã công bố Quyết định kiểm toán Tập đoàn VNPT.

Theo Quyết định số 719/QĐ-KTNN ban hành ngày 24/5/2022, KTNN sẽ tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2021 của VNPT (thí điểm kiểm toán từ xa). Mục tiêu kiểm toán là xác nhận tính đúng đắn, trung thực của Báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công tại DN; phát hiện kịp thời hành vi lãng phí, sai phạm và xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Nội dung kiểm toán là tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, các khoản phải nộp NSNN, việc thực hiện giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính; kiểm toán việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính - kế toán, đầu tư tài chính, việc quản lý và sử dụng đất đai.

Phạm vi kiểm toán là niên độ tài chính năm 2021 và các thời kỳ trước, sau có liên quan
 

Cuộc kiểm toán từ xa thí điểm đối với VNPT lần đầu tiên được KTNN thực hiện. Ảnh sưu tầm


Tiếp đó, Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VI Nguyễn Giang Sơn – Trưởng Đoàn kiểm toán đã trình bày khái quát kế hoạch kiểm toán của Đoàn, quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán.

Tại Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ và Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT Tô Dũng Thái cho biết, cuộc kiểm toán từ xa là loại hình kiểm toán mới và lần đầu tiên được KTNN thực hiện, nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, phù hợp với quá trình chuyển đổi số của Chính phủ đang đẩy mạnh triển khai.

Đặc biệt, trong bối cảnh KTNN đang từng bước chuyển đổi từ phương pháp kiểm toán truyền thống sang phương pháp kiểm toán hiện đại dựa trên dữ liệu số, hướng tới môi trường kiểm toán số bảo mật và tích hợp; việc tổ chức kiểm toán trên môi trường số nhằm tận dụng những tài nguyên sẵn có trong môi trường số để nâng cao chất lượng kiểm toán, giảm thiểu thời gian kiểm toán, hạn chế ảnh hưởng của hoạt động kiểm toán đến hoạt động thường xuyên của đơn vị được kiểm toán; tăng cường tính công khai, minh bạch của hoạt động kiểm toán.

Xác định được vai trò quan trọng của cuộc kiểm toán, trong thời gian dài vừa qua, KTNN và các đơn vị trực thuộc đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp với các đơn vị trực thuộc VNPT, cùng các cơ quan có liên quan để thực hiện các công việc cần thiết, trước khi tiến hành kiểm toán, như: số hóa toàn bộ các văn bản quản lý điều hành, sổ kế toán và các chứng từ kế toán; thực hiện trao đổi dữ liệu qua Cổng trao đổi thông tin của KTNN; cấp quyền cho KTNN thực hiện việc truy cập, khai thác dữ liệu từ hệ thống quản trị DN…

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ và Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT Tô Dũng Thái bày tỏ tin tưởng cuộc kiểm toán sẽ được tổ chức thành công và mang lại nhiều kết quả có giá trị.

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT Tô Dũng Thái cam kết, Ban lãnh đạo VNPT sẽ chỉ đạo các cơ quan, bộ phận trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm toán để kịp thời cung cấp thông tin cũng như cùng tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện kiểm toán để đảm bảo mục tiêu, hiệu quả của cuộc kiểm toán đã đề ra.
NGUYỄN LỘC

 

Bình Luận