Thứ Năm, 26/5/2022 - 02:59:00 Đường dây nóng: 096 774 2199

Cần thống nhất các yêu cầu kế toán và báo cáo để kiểm toán tài sản tiền điện tử

Thứ Ba, 11/01/2022 21:43:22

(BKTO) - Tiền điện tử đã phát triển mạnh về số lượng và chủng loại trong vài năm qua, nhưng hiện tại, không có định nghĩa hợp pháp hoặc được chấp nhận phổ biến về thuật ngữ này. Đồng thời, việc thống nhất một khung kế toán và quy định phù hợp với tiền điện tử vẫn tiếp tục là câu hỏi lớn xung quanh các cuộc tranh luận.

 

Ảnh minh họa. Nguồn:cpacanada


Theo Nhóm Tư vấn báo cáo tài chính châu Âu (EFRAG), tài sản tiền điện tử là sự trình bày kỹ thuật số về giá trị hoặc quyền theo hợp đồng được tạo ra, chuyển giao và lưu trữ trên một số loại công nghệ sổ cái phân tán mạng (chẳng hạn như blockchain) và được xác thực thông qua mật mã.

EFRAG cũng đề xuất nghĩa vụ phát sinh từ việc phát hành tài sản tiền điện tử dẫn đến nghĩa vụ hiện tại đối với tổ chức phát hành là phải chuyển giao hoặc cấp quyền truy cập vào một nguồn kinh tế ở dạng kỹ thuật số hoặc phi kỹ thuật số.

Tháng 6/2019, Ủy ban Diễn giải tiêu chuẩn Báo cáo Tài chính quốc tế (IFRS IC) đã ban hành một quyết định trong chương trình nghị sự làm rõ cách xử lý kế toán thích hợp cho tiền điện tử dựa trên IFRS. Theo đó, việc nắm giữ tiền điện tử nên được tính theo IAS 38 - Tài sản vô hình, hoặc IAS 2 - Hàng tồn kho trong trường hợp chúng được giữ để bán trong quá trình kinh doanh thông thường, trong trường hợp.

Với quyết định trên, một số bên coi đề xuất của IFRS IC là đủ cho kế toán tiền điện tử, nhiều tổ chức khác vẫn kêu gọi làm rõ hơn và phát triển các yêu cầu của IFRS đối với tài sản tiền điện tử và nợ phải trả. Trong đó, EFRAG đã thảo luận và đưa ra ba phương án dựa trên các yêu cầu IFRS để giải quyết tài sản tiền điện tử và nợ phải trả:

Phương án 1 - Không sửa đổi, chỉ dụng các IFRS hiện hành, bao gồm cả việc áp dụng IAS 8 - Thay đổi trong ước tính kế toán và sai sót; Phương án 2 - Sửa đổi và/hoặc làm rõ các tiêu chuẩn IFRS hiện về việc hạch toán của chủ sở hữu và tổ chức phát hành tài sản tiền điện tử và nợ phải trả; Phương án 3 - Phát triển một tiêu chuẩn IFRS mới cho các tài sản tiền điện tử.

Trong khi những người thiết lập tiêu chuẩn tiếp tục tranh luận về cách tốt nhất cho các loại tài sản tiền điện tử trong tương lai, các tài sản tiền điện tử mới liên tục xuất hiện và ngày càng chồng chéo với các tài sản vật chất trong thế giới thực. Chúng thu hút đầu tư đáng kể và xuất hiện trong các báo cáo tài chính với tần suất ngày càng tăng.

Andrew Hunter - Giám đốc điều hành của CPA Australia - đánh giá: Trong tương lai, chúng ta có thể thấy tài sản tiền điện tử tự xác định mình là một phương tiện trao đổi không thể thiếu hoặc một kho lưu trữ giá trị trong hệ thống tài chính. Vì lý do này, điều quan trọng là phải thống nhất các yêu cầu kế toán và báo cáo rõ ràng để kiểm toán viên xem xét cẩn thận cách kiểm toán các tài sản này./.
THÙY LÊ 

Bình Luận