Thứ Năm, 26/5/2022 - 3:45:32 Đường dây nóng: 096 774 2199

Các đơn vị kiểm toán được chủ động lựa chọn đơn vị kiểm tra, đối chiếu, trên cơ sở bám sát đề cương kiểm toán

Thứ Ba, 11/01/2022 21:42:18

(BKTO) - Sáng 11/01, Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc kiểm toán chuyên đề việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ (gọi chung là Ban Chỉ đạo) đã tổ chức cuộc họp trực tuyến để cho ý kiến thống nhất về một số vấn đề liên quan đến đề cương, nội dung Cuộc kiểm toán. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

 

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Ảnh: N.LỘC


Tham dự cuộc họp tại điểm cầu Hà Nội còn có Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc kiểm toán, cùng các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, đại diện lãnh đạo các KTNN khu vực và các bộ phận có liên quan (họp tại các điểm cầu).

Theo dự thảo Đề cương Cuộc kiểm toán, Cuộc kiểm toán sẽ thực hiện đánh giá việc triển khai các cơ chế, chính sách đối với lực lượng tuyến đầu chống dịch; với bệnh nhân được điều trị, người bị cách ly y tế; đối với người lao động, với lực lượng sản xuất và lưu thông hàng hóa, các đơn vị sử dụng người lao động (doanh nghiệp)

Kiểm toán đánh giá trách nhiệm của Bộ, ngành trong việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, gồm: Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và trách nhiệm của các địa phương.
 
Mục tiêu của Cuộc kiểm toán nhằm đánh giá tính khả thi, kịp thời trong ban hành các văn bản về huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ của Bộ, ngành và địa phương; đánh giá tính tuân thủ các văn bản về huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19 và chính sách hỗ trợ tại các Bộ, ngành, địa phương… Thông qua kiểm toán phát hiện những bất cập để kiến nghị sửa đổi cơ chế, chính sách, đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế trong quá trình quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện. Nếu có dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng chuyển cơ quan xử lý theo quy định của pháp luật; cung cấp thông tin, số liệu tin cậy cho Quốc hội, Chính phủ, HĐND và các cơ quan có thẩm quyền thực hiện chức năng giám sát, quản lý nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cuộc họp diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ảnh chụp màn hình: N.LỘC


Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo, các đơn vị kiểm toán nhất trí với dự thảo Đề cương Cuộc kiểm toán; đồng thời tập trung làm rõ một số vấn đề trong dự thảo nội dung kiểm toán chuyên đề đối với từng Bộ, ngành (kiểm toán tổng hợp, kiểm toán chi tiết)…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa đánh giá cao tinh thần vào cuộc chủ động, từ sớm, trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo và các đơn vị kiểm toán, các bộ phận có liên quan.
 

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa - Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc kiểm toán. Ảnh: N.LỘC


Theo Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, trên cơ sở họp bàn, thống nhất các vấn đề có liên quan đến cuộc KTNN, lãnh đạo KTNN sẽ ban hành kết luận để các đơn vị triển khai thống nhất trong toàn ngành. Do tính chất, quy mô kiểm toán diễn ra trên phạm vi rộng trong toàn quốc, Cuộc kiểm toán được tổ chức theo mô hình đoàn kiểm toán trong đoàn kiểm toán, với một quyết định chung về Cuộc kiểm toán được ban hành.

Trong đó, các đơn vị kiểm toán được trao quyền chủ động lựa chọn đơn vị kiểm tra, đối chiếu trong quá trình thực hiện kiểm toán để phù hợp với đặc thù của từng địa bàn, đơn vị được kiểm toán. 

Liên quan đến vấn đề kiểm toán lĩnh vực theo ngành dọc, sau cuộc họp, lãnh đạo KTNN sẽ có kết luận và chỉ đạo các bộ phận liên quan tiến hành khảo sát, nắm bắt thông tin, số liệu, báo cáo Ban Chỉ đạo để thống nhất giao đầu mối triển khai, tránh chồng chéo. 

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước cũng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, các đơn vị kiểm toán đồng thời tập trung chuẩn bị cho hội thảo trực tuyến để trao đổi, lấy ý kiến và làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến Cuộc kiểm toán chuyên đề, với thành phần tham dự là các đơn vị kiểm toán, thành viên đoàn kiểm toán cùng các đơn vị, cá nhân có liên quan trong ngành; các Bộ, ngành và các chuyên gia, nhà khoa học. “Công việc chuẩn bị gấp gáp song đòi hỏi chất lượng, hiệu quả cao nhất. Do đó, mỗi bộ phận, cá nhân cần ý thức, trách nhiệm cao về vấn đề này để cùng nhau nỗ lực hoàn thiện Cuộc kiểm toán nói chung, hội thảo nói riêng” - Trưởng Ban Chỉ đạo lưu ý.
NGUYỄN LỘC

 

Bình Luận