Thứ Tư, 21/4/2021 - 9:01:20 Đường dây nóng: 096 774 2199

Hoàn thiện cơ sở pháp lý theo Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030

(BKTO) - Chiều 20/4, tại Hà Nội, Tiểu ban xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 về hoàn thiện cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của KTNN (gọi tắt là Tiểu ban) đã họp trao đổi về kế hoạch thực hiện công tác của Tiểu ban. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đặng Thế Vinh - Trưởng Tiểu ban chủ trì cuộc họp.

Xem thêm