Thứ Bảy, 24/10/2020 - 13:14:42 Đường dây nóng: 096 774 2199

Chi hội nhà báo Báo Kiểm toán tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2023

(BKTO) - Sáng 23/10, tại Hà Nội, Chi hội nhà báo Báo Kiểm toán đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2023 nhằm đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ vừa qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới và bầu Ban Thư ký Chi hội.

Xem thêm