Thứ Năm, 7/7/2022 - 5:26:50 Đường dây nóng: 096 774 2199

Tiếp tục quán triệt các nghị quyết của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Thứ Năm, 08/07/2021 08:35:00

(BKTO) – Ngày 07/7, Ủy viên Thường trực Ban cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đã nhấn mạnh yêu cầu trên tại Hội nghị sơ kết công tác Đảng và công tác chính quyền 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của KTNN khu vực I.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị - Ảnh: L.Hòa


Tham dự Hội nghị còn có Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đặng Thế Vinh cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động KTNN khu vực I.

Theo báo cáo tại Hội nghị, 6 tháng năm 2021, Đảng bộ và tập thể KTNN khu vực I đã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong công tác xây dựng Đảng, tập thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động có tư tưởng, bản lĩnh vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt mọi chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên; không có đảng viên "tự diễn biến, tự chuyển hóa"; kỷ luật kỷ cương trong hoạt động được siết chặt và giữ vững...

Bên cạnh đó, Đảng ủy đã xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Đảng ủy KTNN; hoàn thiện bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy; Chương trình làm việc toàn khóa của BCH Đảng bộ; Chương trình Kiểm tra, giám sát toàn khóa của Đảng ủy KTNN khu vực I, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng trong 6 tháng qua, Đảng ủy đã ban hành Quyết định thành lập chi bộ sinh hoạt tạm thời đối với 3 đoàn kiểm toán đợt I, chất lượng công tác sinh hoạt các chi bộ trực thuộc đảm bảo quy định của Đảng ủy KTNN…
 

Quang cảnh Hội nghị - Ảnh: Lê Hòa


Về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, năm 2021, KTNN khu vực I được giao thực hiện 10 cuộc kiểm toán, gồm: 1 cuộc từ năm 2020 chuyển sang, 8 cuộc giao đầu năm 2021 và 1 cuộc giao bổ sung từ tháng 05/2021. Đến nay, đơn vị đã triển khai kiểm toán đợt I, tổng hợp kết quả kiểm toán đối với 4 báo cáo kiểm toán đã phát hành, KTNN khu vực I kiến nghị xử lý tài chính 2.442 tỷ đồng.

Mặt khác, đơn vị còn kiến nghị chấn chỉnh những bất cập trong công tác quản lý đối với các cấp chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước; kiến nghị khắc phục bất cập trong việc ban hành các chính sách, quy định quản lý.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, đơn vị cũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong các mặt công tác như: thanh tra, kiểm soát chất lượng kiểm toán; tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ...

Phát huy những kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm 2021, Đảng ủy KTNN khu vực I xác định, tiếp tuc tăng cường công tác lãnh đạo và thực hiện giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục hoàn thành, đảm bảo chất lượng tại cuộc kiểm toán NSĐP năm 2020 của TP. Hà Nội; tổ chức lập kế hoạch kiểm toán và thực hiện các cuộc kiểm toán đợt III; lập Kế hoạch kiểm toán năm 2022, Kế hoạch kiểm toán trung hạn 2022-2024…
 

Bí thư Đảng ủy, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực I Vũ Khánh Toàn tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Đảng ủy KTNN - Ảnh: Lê Hòa


Để hoàn thành thắng lợi toàn diện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Đảng ủy và tập thể lãnh đạo KTNN khu vực I xác định nhiều giải pháp, trong đó, bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Ban cán sự đảng, Đảng ủy KTNN và chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước; gắn trách nhiệm của Kiểm toán trưởng, Trưởng đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán với kết quả nhiệm vụ được giao; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tham mưu trong Ngành và cấp ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố được phân công kiểm toán…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận về vai trò lãnh đạo của Đảng ủy KTNN khu vực I trong việc xây dựng khối đoàn kết trong đảng; sự phối hợp giữa Đảng ủy và lãnh đạo đơn vị trong triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021…

Chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn đánh giá cao những kết quả công tác của Đảng bộ, đơn vị KTNN khu vực I trong 6 tháng qua. “Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng Đảng bộ KTNN khu vực I đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rất bài bản, quyết liệt và có hiệu quả, từ đó hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao” - đồng chí Nguyễn Tuấn Anh đánh giá.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Đảng ủy KTNN yêu cầu, Đảng bộ KTNN khu vực I cần tiếp tục tổ chức quán triệt các nghị quyết của Đảng; 4 nghị quyết chuyên đề toàn khóa; Chương trình hành động của Ban cán sự đảng, Đảng ủy KTNN về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và của Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư.

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tập trung đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của đơn vị, đặc biệt hoạt động kiểm toán, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

LÊ HÒA

Bình Luận