Thứ Ba, 27/10/2020 - 6:42:14 Đường dây nóng: 096 774 2199

Thành tích của Kiểm toán Nhà nước được Đảng, Nhà nước trao tặng

Thứ Năm, 01/10/2020 15:05:00

(BKTO) - Trải qua 26 năm hoạt động (1994-2020), KTNN đã vinh dự được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ tặng nhiều phần thưởng cao quý cho 144 lượt tập thể và 368 lượt cá nhân, được thể hiện qua các mốc son lịch sử:


Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Lãnh đạo KTNN, tháng 01/2019. Ảnh tư liệu

Giai đoạn 2015-2020

- Tập thể KTNN vinh dự được tặng thưởng 1 Cờ Thi đua của Chính phủ và 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 
- Cờ Thi đua của Chính phủ: 6 tập thể cấp Vụ; 
- Huân chương Độc lập: hạng Nhì: 1 cá nhân (ông Cao Tấn Khổng - nguyên Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước), hạng Ba: 2 cá nhân (ông Nguyễn Hữu Vạn - nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước và ông Hoàng Hồng Lạc - nguyên Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước); 
- Huân chương Lao động: hạng Nhất: 1 tập thể cấp Vụ, hạng Nhì: 5 tập thể cấp Vụ, hạng Ba: 1 tập thể cấp Vụ; hạng Nhất: 2 cá nhân (ông Cao Tấn Khổng - nguyên Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, ông Đoàn Xuân Tiên - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước), hạng Nhì: 13 cá nhân (trong đó có ông Hồ Đức Phớc - Tổng Kiểm toán Nhà nước), hạng Ba: 22 cá nhân; 
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 2 tập thể cấp Vụ và tập thể Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh KTNN, 3 tập thể cấp Phòng, 50 cá nhân (trong đó có ông Vũ Văn Họa - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, ông Nguyễn Quang Thành - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước); 
- Chiến sĩ thi đua toàn quốc: 1 cá nhân (ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước).

Giai đoạn 2010-2015 

- Tập thể KTNN vinh dự được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì, 2 Cờ Thi đua của Chính phủ và 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 
- Cờ Thi đua của Chính phủ: 13 tập thể cấp Vụ; 
- Huân chương Lao động: hạng Nhất: 2 tập thể cấp Vụ, hạng Nhì: 4 tập thể cấp Vụ và tập thể Công đoàn KTNN, hạng Ba: 4 tập thể cấp Vụ; hạng Nhất: 1 cá nhân (ông Lê Hoàng Quân - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước), hạng Nhì: 19 cá nhân, hạng Ba: 33 cá nhân;
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 6 tập thể cấp Vụ, 24 tập thể cấp Phòng, 46 cá nhân.

Giai đoạn 2005-2010 

- Tập thể KTNN vinh dự được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba; 
- Cờ Thi đua của Chính phủ: 6 tập thể cấp Vụ; 
- Huân chương Độc lập: hạng Nhất: ông Đỗ Bình Dương - nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước, hạng Nhì: ông Vương Hữu Nhơn - nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước, hạng Ba: ông Hà Ngọc Son - nguyên Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; 
- Huân chương Lao động: hạng Nhì: 2 tập thể cấp Vụ, hạng Ba: 5 tập thể cấp Vụ, tập thể Công đoàn KTNN và tập thể Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh KTNN; hạng Nhất: 7 cá nhân (trong đó có ông Đỗ Bình Dương - nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước, ông Vương Hữu Nhơn -  nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước, ông Bùi Hải Ninh - nguyên Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, ông Hà Ngọc Son - nguyên Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, ông Hoàng Ngọc Hài - nguyên Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước), hạng Nhì: 6 cá nhân, hạng Ba: 58 cá nhân (trong đó có ông Lê Minh Khái - nguyên Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước);  
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 10 tập thể cấp Vụ, 13 tập thể cấp Phòng, 74 cá nhân; 
- Chiến sĩ thi đua toàn quốc: 1 cá nhân.

Giai đoạn 2000-2005 

- Tập thể KTNN vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; 
- Cờ Thi đua của Chính phủ: 3 tập thể cấp Vụ; 
- Huân chương Lao động: hạng Ba: 5 tập thể cấp Vụ; hạng Nhất: ông Đỗ Bình Dương - nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước); hạng Nhì: 2 cá nhân (ông Vương Hữu Nhơn -  nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước, ông Vương Đình Huệ - nguyên Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước), hạng Ba: 6 cá nhân (trong đó có ông Hà Ngọc Son - nguyên Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, ông Hoàng Ngọc Hài - nguyên Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước); 
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 6 tập thể cấp Vụ và tập thể Công đoàn KTNN; 9 tập thể cấp Phòng; 16 cá nhân (trong đó có ông Hà Ngọc Son - nguyên Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, ông Hoàng Ngọc Hài - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước).

Giai đoạn 1994-2000 

Tập thể KTNN vinh dự được tặng thưởng 1 Cờ Thi đua của Chính phủ, 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 
Huân chương Lao động hạng Ba: 2 cá nhân (ông Vương Hữu Nhơn - nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước, ông Bùi Hải Ninh - nguyên Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước); 
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 2 cá nhân (trong đó có ông Vương Hữu Nhơn - nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước).

(Theo số liệu của Ban Thi đua Khen thưởng - Văn phòng KTNN)

Bình Luận