Thứ Hai, 21/9/2020 - 17:3:10 Đường dây nóng: 096 774 2199

Tập trung thảo luận, góp ý hoàn thiện các dự thảo báo cáo, chương trình công tác Đảng

Thứ Tư, 08/01/2020 07:10:00

(BKTO) - Chiều 07/01, tại trụ sở KTNN (116 Nguyễn Chánh, Hà Nội), đồng chí Hồ Đức Phớc - Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước - đã chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ KTNN lần thứ 19.

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ (BTV), ủy viên BCH Đảng bộ KTNN.

Hội nghị tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện các dự thảo: Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện năm 2020; Chương trình làm việc của BCH Đảng bộ KTNN năm 2020; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 của Đảng ủy KTNN; nghe Báo cáo đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2019.

Trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện năm 2020, đồng chí Nguyễn Bá Dũng - Ủy viên BTV Đảng ủy KTNN, Chánh văn phòng Đảng - Đoàn thể, cho biết năm 2019, Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Nổi bật là: toàn Ngành đã hoàn thành 100% các cuộc kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2019; tổng hợp kết quả kiến nghị xử lý tài chính đến nay là 72.837 tỷ đồng, trong đó, tăng thu NSNN 10.276 tỷ đồng, giảm chi NSNN 16.829 tỷ đồng, kiến nghị khác là 45.732 tỷ đồng; cung cấp kịp thời 82 báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát và các thông tin phục vụ các kỳ họp của Quốc hội, Chính phủ, các đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan chức năng có liên quan.

Toàn Ngành đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trong vai trò Chủ tịch Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) nhiệm kỳ 2018-2021; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015 đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến để KTNN tiếp tục hoàn thiện; đồng thời, nhiều nhiệm vụ quan trọng khác cũng đã được triển khai hiệu quả, đạt kết quả tích cực. 

Cùng với đó, Đảng ủy KTNN đặc biệt chú trọng tới công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt. Năm 2019, Đảng ủy KTNN đã tổ chức thành công 3 Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 8, 10, 11 (khóa XII), đồng thời, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Đảng ủy thường xuyên quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; chỉ đạo cấp ủy các đơn vị thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Đề án "Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước"; quy định Chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh đối với ngành KTNN “Công minh, chính trực, nghệ tinh, tâm sáng” của Đảng ủy KTNN và Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp theo chuẩn mực KTNN số 30. Năm qua, 100% bí thư cấp ủy các cấp và 100% đảng viên trong toàn Đảng bộ KTNN đã xây dựng kế hoạch hành động cá nhân trong việc thực hiện cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và đăng ký học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đảng ủy KTNN đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo đúng Điều lệ Đảng, các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Trong năm, cấp ủy các đơn vị tập trung lãnh đạo phối hợp tốt với Đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương theo đúng Kế hoạch của Đoàn, chuẩn bị tốt nội dung và các tài liệu liên quan để phục vụ Đoàn giám sát.

Về nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện năm 2020, ông Nguyễn Bá Dũng cho biết, Đảng ủy KTNN xác định 12 nhiệm vụ và 9 giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, trong đó có nhiệm vụ: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ KTNN; kiểm tra, giám sát việc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện 8 đề án thuộc 2 chương trình lãnh đạo của BCH Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2015-2020; triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Ban cán sự đảng, Đảng ủy KTNN về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2020...
 

Đại diện Ban Tổ chức Đảng ủy KTNN trình bày Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2019

Tại Hội nghị, đại diện BTV, Uỷ ban Kiểm tra và Ban Tổ chức Đảng ủy KTNN cũng đã lần lượt trình bày dự thảo Chương trình làm việc của BCH Đảng bộ KTNN năm 2020; dự thảo Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 của Đảng ủy KTNN và Báo cáo đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2019.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản đồng tình cao với nội dung của các dự thảo nói trên; đồng thời, đề xuất bổ sung thêm một số nội dung để hoàn thiện.

Kết luận tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Hồ Đức Phớc ghi nhận và đánh giá cao việc chuẩn bị các dự thảo, báo cáo cũng như góp ý của các đại biểu; đồng thời nhấn mạnh: Năm 2020, Đảng ủy KTNN cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ KTNN. Cùng với đó, Đảng ủy cần lãnh đạo toàn Ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ: quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ, nhất là công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; nâng cao chất lượng báo cáo kiểm toán; chú trọng giáo dục đạo đức và tác phong cho kiểm toán viên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán; nâng cao chất lượng các kiến nghị kiểm toán... đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Tin và ảnh: XUÂN HỒNG 

Bình Luận