Thứ Tư, 30/9/2020 - 21:44:36 Đường dây nóng: 096 774 2199

Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ib: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2019

Thứ Ba, 31/12/2019 16:05:00

(BKTO) - Sáng 30/12/2019, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, KTNN chuyên ngành Ib đã tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2020. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc KTNN cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động KTNN chuyên ngành Ib. Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.


Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020, Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ib Trần Văn Hoàng cho biết: Năm 2019, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy và Lãnh đạo KTNN; sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, tập thể lãnh đạo, công chức KTNN chuyên ngành Ib đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong năm qua, đơn vị đã có nhiều chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn kiểm toán: Công tác thu thập thông tin lập kế hoạch kiểm toán từng bước được cải tiến và rút ngắn thời gian khảo sát; công tác tổ chức thực hiện kiểm toán đạt các mục tiêu, trọng tâm, nội dung kiểm toán đề ra với thời gian các cuộc kiểm toán đạt chất lượng; công tác tổng hợp kết quả kiểm toán, lập dự thảo Báo cáo kiểm toán (BCKT), trình xét duyệt hội đồng các cấp và hoàn chỉnh trình phát hành BCKT đảm bảo thời gian theo quy định; công chức, Kiểm toán viên tham gia các Đoàn kiểm toán chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, Luật KTNN, các Chuẩn mực, Quy trình kiểm toán, Chỉ thị, Chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước, điều hành của Kiểm toán trưởng, Trưởng đoàn kiểm toán và các hoạt động thường xuyên tại cơ quan được duy trì nề nếp, tính công khai, minh bạch, dân chủ ngày càng được nâng lên...

Tính đến 31/10/2019, KTNN chuyên ngành Ib đã hoàn thành 18 cuộc kiểm toán, trong đó có 17 cuộc kiểm toán việc quản lý tài chính, tài sản công; 01 cuộc kiểm toán xác định giá trị vốn Nhà nước tại Công ty mẹ - Tổng Công ty SX- XNK Bình Dương - Công ty cổ phần với tổng số 37 BCKT được phát hành đúng thời gian quy định. Tổng số kiến nghị xử lý tài chính của 18 cuộc kiểm toán là 2.084 tỷ đồng bằng 193% so với kiến nghị xử lý tài chính năm 2018, trong đó: Tăng thu ngân sách Nhà nước 403 tỷ đồng; giảm chi ngân sách Nhà nước 516 tỷ đồng; tăng vốn Nhà nước 1.165 tỷ đồng.

Ngoài kiến nghị xử lý tài chính, các Đoàn kiểm toán đã phát hiện và kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những sai phạm, tồn tại của đơn vị được kiểm toán về công tác quản lý các hoạt động có thu, công tác quản lý, sử dụng đất đai, công tác quyết toán vốn.... Đồng thời, KTNN chuyên ngành Ib kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo các Vụ chức năng và Tổng cục Dự trữ Nhà nước rà soát để điều chỉnh sát thực tế đối với các định mức chi phí nhập, xuất, bảo quản và hao hụt hàng dự trữ tại Thông tư số 160/2015/TT-BTC, Thông tư số 161/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 và loại bỏ các nội dung chi trùng với nội dung khoán chi hành chính theo Quyết  định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ib Trần Văn Hảo phát biểu tại Hội nghị

Cũng trong năm qua, một số cuộc kiểm toán của KTNN chuyên ngành Ib có kết quả nổi bật, được đánh giá cao như: Cuộc Kiểm toán công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công năm 2018 của Thành ủy Hồ Chí Minh; cuộc Kiểm toán công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công năm 2018 của Tổng Cục dự trữ Quốc gia và cuộc Kiểm toán về quyết toán vốn nhà nước tại Tổng công ty Sản xuất Xuất nhập khẩu Bình Dương…

Về kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán, KTNN chuyên ngành Ib đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2018 tại 22 đầu mối. Các đơn vị được kiểm toán cơ bản đã thực hiện tương đối nghiêm túc các kiến nghị của KTNN. Tính đến ngày 30/12/2019, kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán của các đơn vị đạt 91% (1.185 tỷ đồng/1.297 tỷ đồng).

Theo Lãnh đạo KTNN chuyên ngành Ib, năm 2020 đơn vị sẽ triển khai nhiệm vụ công tác với một số giải pháp chủ yếu như: Quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước và Lãnh đạo KTNN trong các mặt hoạt động; Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng để các công chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm toán tại các đơn vị thuộc khối Đảng, khối an ninh vốn có nhiều đặc thù; Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm toán và nâng cao chất lượng kiểm toán; Tăng cường trách nhiệm của Trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán trong chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm toán; Chấp hành nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các Chuẩn mực KTNN, quy trình, quy định của KTNN, các Chỉ thị, chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước và các quy định pháp luật khác trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ công chức, công vụ; Tích cực tham gia nghiên cứu, cải tiến và nâng cao hiệu quả trong lãnh đạo, điều hành các cấp lãnh đạo; Tích cực ứng dụng CNTT vào hoạt động kiểm toán; Tăng cường chất lượng công tác góp ý Dự thảo các Văn bản của ngành, chú trọng công tác nghiên cứu khoa học các vấn đề phục vụ cho công tác kiểm toán; Bám sát và chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu, hướng dẫn, phong trào của KTNN và các Đoàn thể KTNN.
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá cao kết quả công tác của KTNN chuyên ngành Ib trong năm qua, đặc biệt là công tác phối hợp trong thực thi công vụ để cùng hoàn thành nhiệm vụ chung.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt của KTNN chuyên ngành Ib trong năm 2019. Trên tinh thần tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động, Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị năm 2020, cán bộ, công chức, người lao động KTNN chuyên ngành Ib nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị trong thực thi công vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ. “Là đơn vị kiểm toán lĩnh vực nhạy cảm, trọng yếu của quốc gia, tôi yêu cầu KTNN chuyên ngành Ib phải có quyết tâm cao hơn nữa, củng cố năng lực, phẩm chất đội ngũ, đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, nâng cao chất lượng các cuộc kiểm toán, góp phần giúp công tác quản lý tài chính của đất nước ngày một tốt hơn” - Tổng Kiểm toán nhà nước nói.

Thay mặt công chức và người lao động trong đơn vị, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ib Trần Văn Hảo trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc; khẳng định đơn vị sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, chung sức đồng lòng để vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ năm 2020.
 
Theo Hà Linh
sav.gov.vn

Bình Luận