Thứ Năm, 28/01/2021 - 23:24:15 Đường dây nóng: 096 774 2199

Họp Ban Soạn thảo Đề án thành lập Học viện Kiểm toán

Thứ Tư, 02/12/2020 20:05:00

(BKTO) - Sáng 2/12, tại Hà Nội, KTNN đã tổ chức họp Ban Soạn thảo Đề án Nâng cấp Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (Trường) thành Học viện Kiểm toán. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng Ban Soạn thảo Đề án chủ trì cuộc họp.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp


Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 (giai đoạn 2021-2030) được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành tại Nghị quyết số 999/2020/UBTVQH14 ngày 16/9/2020 xác định: Việc nâng cấp Trường thành Học viện Kiểm toán được đưa vào kế hoạch chiến lược phát triển tổ chức bộ máy của KTNN theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả.

Tại cuộc họp, Ban Soạn thảo đã trình bày các điều kiện cần thiết để thành lập Học viện theo Điều 87, Nghị định số 46/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đầu tư và điều kiện hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, bao gồm: có đề án thành lập trường đại học phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới các trường đại học được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; có cam kết hoạt động theo cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập do Chính phủ quy định; có văn bản chấp thuận để thành lập trường trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; có diện tích xây dựng trường tối thiểu là 05ha và đạt bình quân tối thiểu là 25m2/sinh viên; có đội ngũ giảng viên, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động của trường; địa điểm xây dựng trường phải đảm bảo môi trường giáo dục; có dự kiến cụ thể về số lượng, cơ cấu đội ngũ quản lý, giảng viên đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng, trình độ đào tạo… Tương ứng với các điều kiện nêu trên, Ban Soạn thảo phân công công việc cụ thể cho các thành viên và đơn vị phối hợp.

Theo Dự thảo Đề án, năm 2023, mục tiêu đặt ra là hoàn thành các thủ tục pháp lý cho việc thành lập và đi vào hoạt động của Học viện Kiểm toán; điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động của các đơn vị có liên quan. Việc nâng cấp Trường thành Học viện gồm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 - Phê duyệt chủ trương thành lập Học viện Kiểm toán; Giai đoạn 2 - Quyết định thành lập Học viện; Giai đoạn 3 - Triển khai các hoạt động của Học viện Kiểm toán.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh thống nhất cao với nội dung của Dự thảo. Đồng thời, yêu cầu các thành viên trong Ban Soạn thảo Đề án sớm liên hệ với các đầu mối để triển khai công việc theo đúng lộ trình; rà soát lại từng quy trình, thống nhất triển khai công việc bắt đầu từ tháng 01/2021; bổ sung vào Đề án đặc thù của KTNN và hình thức đào tạo chuyên sâu về kiểm toán.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đề nghị, Ban Soạn thảo chủ động học tập kinh nghiệm của các Bộ, ngành trong việc xây dựng Đề án; làm rõ cách thức tổ chức, số lượng các hội thảo, tọa đàm để xin các ý kiến chuyên gia về việc thành lập Học viện; định kỳ báo cáo công việc để Trưởng Ban có định hướng, chỉ đạo kịp thời./.

Tin và ảnh: THÙY LÊ

Bình Luận