Thứ Sáu, 4/12/2020 - 9:15:02 Đường dây nóng: 096 774 2199

Hoạt động đối ngoại góp phần khẳng định vị thế và hình ảnh của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam

Thứ Năm, 30/01/2020 08:45:00

(BKTO) - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh trả lời phỏng vấn của Báo Kiểm toán

♦ Kính thưa Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, năm 2019, KTNN đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng trong thực hiện vai trò Chủ tịch Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) nhiệm kỳ 2018-2021 nói riêng và trên phương diện hợp tác đa phương nói chung. Xin Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết thêm về những kết quả nổi bật của KTNN trên phương diện này?

 
Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước 
Nguyễn Tuấn Anh
- Năm 2019 đánh dấu sự trưởng thành và lớn mạnh vượt bậc của KTNN trên diễn đàn hợp tác đa phương với nhiều hoạt động tích cực và sôi động. Trong đó, việc thực hiện thành công vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 là nhiệm vụ trọng tâm của KTNN.

Với vai trò Chủ tịch ASOSAI, KTNN đã chủ động phối hợp với các thành viên Ban Điều hành ASOSAI thực hiện những sáng kiến phát triển ASOSAI giai đoạn mới. KTNN đã thống nhất với các cơ quan kiểm toán quốc gia (SAI) Trung Quốc - Tổng Thư ký ASOSAI - cơ chế hợp tác chặt chẽ giữa Chủ tịch và Tổng Thư ký ASOSAI trong việc thực hiện Kế hoạch chiến lược (KHCL) của ASOSAI giai đoạn 2019-2021 gắn với thực hiện Tuyên bố Hà Nội. KTNN cũng trao đổi với SAI Hàn Quốc - Nguyên Tổng Thư ký ASOSAI trong 3 nhiệm kỳ liên tục và Trưởng Nhóm nòng cốt quản lý KHCL của ASOSAI - để thiết lập mô hình tổ chức xây dựng và quản lý hiệu quả KHCL của ASOSAI trong giai đoạn tiếp theo.

Bên cạnh đó, KTNN Việt Nam và SAI Nhật Bản - Ủy ban Phát triển năng lực ASOSAI - đã phối hợp và chia sẻ những giải pháp đổi mới các chương trình, dự án phát triển năng lực ASOSAI theo hướng đảm bảo và hài hòa lợi ích tối đa của các SAI thành viên trong khu vực. Đặc biệt, Cuộc họp Ban Điều hành lần thứ 54 vào tháng 7/2019 tại Kuwait đã chính thức thông qua Đề xuất thực hiện Tuyên bố Hà Nội do KTNN Việt Nam chủ trì xây dựng và thành lập Ủy ban Đặc biệt nghiên cứu việc thành lập Nhóm làm việc của ASOSAI về thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Trên cương vị Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021, KTNN cũng đã tham gia tích cực và có những đóng góp quan trọng tại Đại hội của các tổ chức khu vực và quốc tế. Tại Đại hội Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao Đông Nam Á (ASEANSAI) lần thứ 5 được tổ chức tại Malaysia, Lãnh đạo KTNN Việt Nam đã có bài phát biểu tại Phiên khai mạc và 3 Báo cáo chuyên đề tại Đại hội. Bên cạnh đó, trong vai trò Chủ tịch Ủy ban KHCL của ASEANSAI, KTNN Việt Nam luôn là cơ quan chủ chốt tại các cuộc thảo luận cấp làm việc và các cuộc họp cấp cao trong triển khai nhiệm vụ này. Năm 2019, KTNN cũng đã chủ trì hoàn thiện Báo cáo kết quả triển khai KHCL của ASEANSAI giai đoạn 2018-2019, xây dựng Hệ thống giám sát và đánh giá việc thực hiện KHCL của Tổ chức trình Đại hội ASEANSAI lần thứ 5 thông qua, đồng thời xác định tầm nhìn, mục tiêu chiến lược của Tổ chức giai đoạn 2022-2025.

Trên cương vị đứng đầu tổ chức kiểm toán công khu vực châu Á, KTNN Việt Nam đã nỗ lực đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các tổ chức kiểm toán công thuộc khu vực khác, như: Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Âu (EUROSAI), Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Phi (AFROSAI), đồng thời thúc đẩy việc ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác liên khu vực giữa ASOSAI và Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao khu vực các quốc gia Ả-rập (ARABOSAI); đề xuất hợp tác giữa ASOSAI với Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao khu vực Caribe (CAROSAI), Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao khu vực Mỹ Latinh (OLACEFS). 

Thông qua những hoạt động sôi nổi trong hợp tác đa phương và vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 đã khẳng định vai trò, vị thế của KTNN Việt Nam là một cơ quan kiểm tra tài chính công độc lập, liêm chính, chuyên nghiệp, uy tín và không ngừng gia tăng giá trị.

♦ Năm 2019, trên các phương diện hợp tác quốc tế, KTNN luôn chú trọng việc tăng cường hợp tác theo hướng thiết thực, hiệu quả, đồng thời đẩy mạnh việc trao đổi kinh nghiệm quốc tế liên quan đến hoạt động kiểm toán. Xin Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết những kết quả nổi bật và ý nghĩa của các hoạt động này trong năm qua?

- Đúng vậy. Trong hợp tác quốc tế, KTNN rất chú trọng việc tiếp thu có chọn lọc các kinh nghiệm quốc tế để nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán. Cụ thể, trong quan hệ song phương, bên cạnh việc duy trì và phát triển quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống như: Lào, Campuchia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Bhutan, Hiệp hội Kế toán Công chứng Vương quốc Anh, Hiệp hội Kế toán Công chứng Australia, Quỹ Kiểm toán và trách nhiệm giải trình Canada... KTNN còn tăng cường hợp tác với các SAI có quan hệ đối tác chiến lược như: Ấn Độ, Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nga, Ba Lan, Đan Mạch, Australia... Tính đến hết năm 2019, KTNN ký kết Thỏa thuận hợp tác quốc tế song phương với 23 đối tác và thực hiện nhiều hình thức hợp tác chuyên môn nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, đặc biệt về kiểm toán công nghệ thông tin (CNTT), kiểm toán hoạt động, kiểm toán môi trường.

Năm 2019, thông qua hoạt động đào tạo, KTNN đã chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho các công chức, kiểm toán viên KTNN Lào trong nhiều lĩnh vực. Bên cạnh đó, KTNN cũng chú trọng việc đẩy mạnh học tập và áp dụng kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực kiểm toán. Cụ thể, cử công chức, kiểm toán viên tham gia các hội nghị, hội thảo, cuộc họp, các khóa đào tạo quốc tế về chuyên môn kiểm toán, các đoàn đi kiểm toán thực tế tại một số quốc gia có kinh nghiệm kiểm toán tiên tiến: kiểm toán và ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán tại KTNN Hàn Quốc; kiểm toán môi trường tại KTNN Ấn Độ; kiểm toán chính phủ đối với các công trình xây dựng công cộng tại Nhật Bản; kiểm toán việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tại Hoa Kỳ; lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính, lập kế hoạch kiểm toán năm tại KTNN Anh; kinh nghiệm về xây dựng Luật KTNN tại Australia; cử công chức tham dự Hội thảo chung giữa KTNN Việt Nam và KTNN Trung Quốc tại KTNN Trung Quốc; cử công chức đi học tập kinh nghiệm về lĩnh vực kiểm toán dầu khí tại KTNN Kuwait... Ở trong nước, KTNN cử 60 lượt người tham dự Khóa đào tạo về kiểm toán CNTT do chuyên gia Nhật Bản giảng dạy. 

Ngoài ra, KTNN cũng đã sưu tầm, biên dịch và tổng hợp 13 Luật KTNN của các nước, gần 100 danh mục tài liệu với khoảng 6.000 trang phục vụ nghiên cứu, sửa đổi Luật KTNN và phục vụ công tác học tập kinh nghiệm chuyên môn từ nước ngoài... Thông qua hoạt động hợp tác quốc tế, KTNN đã tranh thủ khai thác được các nguồn tài liệu quý cũng như kinh nghiệm thực tiễn của các SAI tiên tiến, các tổ chức nghề nghiệp để chọn lọc và áp dụng linh hoạt vào thực tiễn của KTNN nhằm nâng cao năng lực của công chức, viên chức, kiểm toán viên, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, KTNN tiếp tục thực hiện hiệu quả các dự án hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ tài chính của các tổ chức quốc tế nhằm mở rộng phạm vi và nâng cao năng lực công tác kiểm toán. Ngoài các chương trình, dự án hiện đang triển khai rất hiệu quả do Liên minh châu Âu (EU), Ngân hàng Thế giới (WB) và CAAF tài trợ. Năm 2019, KTNN cũng đã tích cực triển khai nhiều dự án từ các đối tác mới có nhiều triển vọng hợp tác như JICA (Nhật Bản) và KOICA (Hàn Quốc) về tăng cường năng lực kiểm toán trong môi trường CNTT và năng lực quản lý, kiểm soát chất lượng kiểm toán.

♦ Xin Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết những định hướng chính trong công tác đối ngoại của KTNN năm 2020, đặc biệt là việc thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021?

- Căn cứ định hướng đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, trong năm 2020, công tác đối ngoại của KTNN sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021; củng cố và tăng cường mối quan hệ hợp tác với các cơ quan kiểm toán đặc biệt là các SAI có thế mạnh trên một số lĩnh vực KTNN đang cần trao đổi và học tập kinh nghiệm; tích cực triển khai hiệu quả, khai thác tối đa kết quả các chương trình, dự án do nước ngoài tài trợ.

Trong hoạt động song phương, KTNN cũng sẽ tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống, đối tác thuộc các nước có mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Cụ thể, KTNN sẽ triển khai hiệu quả các Thỏa thuận quốc tế đã ký kết thông qua việc tổ chức các hội thảo, khóa đào tạo về chuyên môn kiểm toán với các SAI: Trung Quốc, Hàn Quốc, Kuwait, Ấn Độ, Lào, Indonesia... nhằm chia sẻ kinh nghiệm về kiểm toán môi trường, kiểm toán hoạt động, kiểm toán dữ liệu lớn...

Trên cương vị Chủ tịch ASOSAI, KTNN sẽ chuẩn bị chu đáo để chủ trì điều hành thành công Cuộc họp Ban Điều hành ASOSAI lần thứ 55 tổ chức vào tháng 3/2020 tại Bangladesh; phối hợp với Tổng Thư ký ASOSAI, Nhóm nòng cốt quản lý KHCL ASOSAI, Chủ tịch Nhóm công tác Kiểm toán môi trường (ASOSAI WGEA) và các thành viên ASOSAI thực hiện thành công KHCL ASOSAI năm 2020 và đề xuất cụ thể hóa Tuyên bố Hà Nội trong Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Đặc biệt nghiên cứu việc thành lập Nhóm làm việc của ASOSAI về thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, trong đó tập trung triển khai Chương trình kiểm toán hợp tác về lĩnh vực môi trường giữa các thành viên ASOSAI do Việt Nam khởi xướng và chủ trì thực hiện.

Tiếp tục triển khai một số hoạt động trong hợp tác, trao đổi kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực kiểm toán, KTNN sẽ tích cực tham gia Đề án nghiên cứu lần thứ 12 của ASOSAI về kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững; tham gia các cuộc họp, hội thảo của Đề án nghiên cứu của ASOSAI WGEA, Chương trình hợp tác IDI-ASOSAI...; đăng cai tổ chức Cuộc họp lần thứ 3 của Đề án nghiên cứu lần thứ 12 của ASOSAI về kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững và Cuộc họp trong khuôn khổ Cuộc kiểm toán hợp tác của ASOSAI về kiểm toán môi trường trong ASEANSAI. Cùng với đó, KTNN sẽ chủ trì và đăng cai một số hoạt động theo Kế hoạch ASEANSAI năm 2020, như: đăng cai Cuộc họp về giám sát và đánh giá việc thực hiện KHCL ASEANSAI giai đoạn 2018-2021; Hội thảo về Kiểm toán tài chính của Ủy ban Đào tạo ASEANSAI; Cuộc họp thiết kế chia sẻ kiến thức về kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững của Ủy ban Chia sẻ kiến thức ASEANSAI...

Bên cạnh đó, KTNN sẽ phối hợp với SAI Thái Lan - Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2021-2024 - làm tốt công tác chuẩn bị để tiến tới tổ chức thành công Đại hội ASOSAI 15. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao về vai trò, vị thế của KTNN Việt Nam trên trường quốc tế theo Kế hoạch tuyên truyền về việc thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI của KTNN.

♦ Xin trân trọng cảm ơn Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước!

THANH TÙNG - NGỌC QUỲNH (thực hiện)

Bình Luận