Thứ Ba, 27/10/2020 - 6:52:58 Đường dây nóng: 096 774 2199

Đổi mới, sáng tạo trong các phong trào thi đua tạo động lực to lớn để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Thứ Năm, 01/10/2020 14:05:00

(BKTO) - TS. Hồ Đức Phớc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng KTNN - trả lời phỏng vấn của Báo Kiểm toán


Tổng Kiểm toán Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân có thành tích của KTNN. Ảnh tư liệu

♦ Thưa Tổng Kiểm toán Nhà nước, công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) luôn được coi là động lực của sự phát triển, xin Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết, trong giai đoạn 2015-2020, KTNN đã triển khai thực hiện công tác này như thế nào để khơi dậy và phát huy động lực đó?

- Thực hiện lời Bác dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”; đồng thời, quán triệt tinh thần của Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, những năm qua, Ban cán sự đảng, Đảng ủy KTNN đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác TĐKT và phong trào thi đua yêu nước của KTNN gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của toàn Ngành với nhiều đổi mới, sáng tạo.

Bám sát tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2015-2020, với trọng tâm là hoàn thành thắng lợi Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020; xây dựng đội ngũ công chức, kiểm toán viên có trình độ chuyên môn cao, đạo đức trong sáng; tăng cường kỷ cương, đạo đức nghề nghiệp; nâng cao uy tín của KTNN trong hệ thống chính trị... KTNN xây dựng chủ đề xuyên suốt của phong trào thi đua yêu nước cho cả giai đoạn là “Đoàn kết, năng động, sáng tạo thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị”; trên cơ sở đó, căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ từng năm để phát động các phong trào thi đua cụ thể. KTNN cũng đã ban hành nhiều Kế hoạch thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Tổng Kiểm toán Nhà nước phát động, để thống nhất nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức thực hiện trong toàn Ngành.

Việc tổ chức phát động phong trào thi đua của Ngành được đổi mới theo hướng xác định rõ những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm về cơ cấu tổ chức và đặc thù trong hoạt động kiểm toán. Các phong trào thi đua đã đi vào thực chất, không phô trương, hình thức. Trọng tâm thi đua là hướng đến việc không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kiểm toán với kết quả tốt nhất, uy tín cao nhất, phương pháp tiên tiến nhất; với những nội dung thi đua thiết thực đã phát huy sức mạnh tổng hợp của công tác TĐKT và phong trào thi đua yêu nước; góp phần cổ vũ, khích lệ tinh thần thi đua tự giác và có trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Bên cạnh đó, Ban cán sự đảng, Đảng ủy KTNN phối hợp với các tổ chức đoàn thể chỉ đạo xây dựng các chủ đề, tổ chức các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng tổ chức nhằm phát huy năng lực của từng tổ chức trong công tác thi đua. 

Trong công tác khen thưởng, để đáp ứng yêu cầu đổi mới, KTNN đã kiện toàn Hội đồng TĐKT các cấp; sửa đổi Quy chế TĐKT đảm bảo đúng quy trình và tiêu chuẩn quy định; đồng thời, sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng TĐKT, Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp KTNN” nhằm đồng bộ theo Luật Thi đua, khen thưởng và các quy định pháp luật, phù hợp với yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của KTNN. 

Hằng năm, ngoài việc khen thưởng và vinh danh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, KTNN rất chú trọng đến công tác khen thưởng thành tích theo chuyên đề, từng mặt và đột xuất, nhất là các tập thể nhỏ, người trực tiếp làm việc. Qua đó, đã kịp thời động viên, khuyến khích các cá nhân, tập thể phát huy, khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh để cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển KTNN, gắn thành tích đạt được với công tác đề bạt cán bộ, TĐKT.
 

Trọng tâm của phong trào thi đua yêu nước KTNN hướng đến việc không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kiểm toán. Ảnh: Như Ý

♦ Với cách làm đổi mới, sáng tạo trên, kết quả phong trào thi đua yêu nước của KTNN giai đoạn vừa qua đã đạt những kết quả gì nổi bật, thưa Tổng Kiểm toán Nhà nước?

- Do có sự đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp thực hiện nên chất lượng các phong trào thi đua của KTNN giai đoạn vừa qua đã có sự chuyển biến rõ rệt. Các phong trào thi đua đã thực sự trở thành “đòn bẩy” để KTNN thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, với những kết quả toàn diện trên các mặt công tác.  

Trong hoạt động kiểm toán, với nội dung thi đua “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán”, phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 đã thúc đẩy toàn Ngành hoàn thành kế hoạch kiểm toán hằng năm với quy mô hoạt động kiểm toán tăng dần qua từng năm. Trong 5 năm, toàn Ngành đã thực hiện 1.062 cuộc kiểm toán. Bình quân hằng năm, KTNN thực hiện khoảng 212 cuộc kiểm toán và trung bình tăng khoảng 20% so với giai đoạn trước. KTNN đã có nhiều đổi mới đột phá về nội dung, phương pháp kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng toàn diện cả về năng lực, hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, hằng năm, KTNN đều phát động phong trào thi đua phấn đấu đạt “Cuộc kiểm toán chất lượng vàng”, được các đơn vị KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực nhiệt tình hưởng ứng đăng ký tham gia, góp phần tăng cường quản lý hoạt động kiểm toán, nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm toán. Phương pháp kiểm toán có nhiều đổi mới, sáng tạo; kiểm toán hoạt động, kiểm toán công nghệ thông tin, tài nguyên khoáng sản, môi trường… được đẩy mạnh. Việc áp dụng công nghệ thông tin, công nghệ cao trong hoạt động kiểm toán phát triển nên tạo kết quả tốt.

 
Giai đoạn 2015-2020, qua hoạt động kiểm toán, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 323.557 tỷ đồng, trong đó tăng thu NSNN 67.050 tỷ đồng; giảm chi ngân sách 82.788 tỷ đồng; cung cấp 376 báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ điều tra, kiểm tra, giám sát; chuyển 16 vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, làm rõ để xử lý về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.
Kết quả kiểm toán đã đóng góp quan trọng vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tăng cường minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và phòng, chống tham nhũng. Thông qua hoạt động kiểm toán và kết quả kiểm toán cũng là cách thiết thực nhất để KTNN hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như phong trào: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”… 

Công tác hợp tác quốc tế của KTNN cũng đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt năm 2018, phong trào thi đua phấn đấu tổ chức thành công Đại hội Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 14 do KTNN Việt Nam đăng cai, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của các cấp chính quyền, các tổ chức đảng, đoàn thể và toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành, tạo ra một khối gắn kết để tổ chức thành công Đại hội ASOSAI 14. Thành công của Đại hội đã tạo tiếng vang lớn trong nước và quốc tế, góp phần củng cố, duy trì và nâng cao vị thế của KTNN nói riêng và của Việt Nam nói chung trên trường quốc tế.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy KTNN đã phát động phong trào thi đua xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng. Phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cũng được Đảng ủy KTNN thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, gắn với Chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh đối với ngành KTNN “Công minh - Chính trực - Nghệ tinh - Tâm sáng” và Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp, lấy thực hành đạo đức công vụ là trọng tâm. 

Dưới tác dụng của các phong trào thi đua, giai đoạn 2015-2020, công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin... cũng đạt những kết quả đáng khích lệ. Các tổ chức chính trị - xã hội như: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh của KTNN với cách làm đổi mới, sáng tạo thường xuyên phát động và thực hiện các phong trào thi đua đã tạo ra môi trường tốt cho các hội viên, đoàn viên tích cực tham gia... Từ các phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân đã có những thành tích tiêu biểu xuất sắc được biểu dương, khen thưởng và trở thành những hạt nhân trong các phong trào thi đua.

♦ Để lan tỏa và phát huy những giá trị của các phong trào thi đua, trong giai đoạn tới, công tác TĐKT của KTNN được định hướng như thế nào, thưa Tổng Kiểm toán Nhà nước?

- Giai đoạn 2020-2025, KTNN xác định, việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước phải bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, mục tiêu và chủ đề xuyên suốt của công tác thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 là “Kiểm toán Nhà nước: Kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, sáng tạo”.

 
Hằng năm, có từ 90 - 97% đảng bộ, chi bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn “Tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có từ 20 - 25% tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn “Tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; có 1 tổ chức đảng 5 năm liên tục đều đạt danh hiệu Đảng bộ “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” được Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư tặng Bằng khen, trong đó có 1 tổ chức đảng đề nghị Đảng ủy Khối tặng Cờ thi đua. Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên chặt chẽ, nền nếp và khoa học, lấy hiệu quả công việc, phẩm chất, ý thức trách nhiệm làm thước đo đánh giá.
Trên cơ sở đó, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động KTNN thi đua quyết tâm hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ chính trị hằng năm và cả giai đoạn; không ngừng thi đua nâng cao chất lượng kiểm toán toàn diện trên cả 3 mặt: năng lực, hiệu lực và hiệu quả, nhằm tổ chức triển khai, thực hiện và hoàn thành các nội dung căn bản của Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030; tiếp tục thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chủ tịch theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục thi đua phấn đấu nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp, đề cao kỷ luật, siết chặt kỷ cương trách nhiệm công chức trong thực thi công vụ. Đồng thời, thi đua thực hiện đổi mới và tăng cường công tác quản lý trên mọi mặt hoạt động của KTNN, bảo đảm đúng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Ngành, của cơ quan, đơn vị. 

Để thực hiện hiệu quả các nội dung thi đua, KTNN cũng xác định các chỉ tiêu thi đua cụ thể, gắn với từng nhiệm vụ, hoạt động của Ngành; tổ chức phát động, triển khai, thực hiện, tổng kết đầy đủ và có hiệu quả các phong trào thi đua do T.Ư, Chính phủ và Tổng Kiểm toán Nhà nước phát động đi đôi với việc thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; đánh giá, rút kinh nghiệm; chú trọng phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội như: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh... trong việc tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, nhân đạo từ thiện... Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm tuyên dương, tôn vinh, khen thưởng đúng người, đúng việc, dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch và kịp thời; đẩy mạnh công tác nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt… để công tác TĐKT, thi đua yêu nước thực sự trở thành động lực thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động KTNN.

♦ Xin trân trọng cảm ơn Tổng Kiểm toán Nhà nước!
 
Giai đoạn 2015-2020, đã có 15 lượt tập thể, 82 lượt cá nhân của KTNN được Nhà nước và Chính phủ tặng các danh hiệu và phần thưởng cao quý; có 584 lượt tập thể, 2.139 lượt cá nhân của KTNN được Tổng Kiểm toán Nhà nước tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, 601 lượt cá nhân được Tổng Kiểm toán Nhà nước tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp KTNN”.
 
 NGUYỄN HỒNG (thực hiện)

Bình Luận