Thứ Sáu, 5/6/2020 - 19:02:50 Đường dây nóng: 096 774 2199

Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII

Thứ Sáu, 29/11/2019 15:38:38

(BKTO)- Ngày 29/11, tại Hà Nội, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy KTNN đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành (BCH) T.Ư Đảng khóa XII.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trương Xuân Cừ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư; Nguyễn Quang Thành - Ủy viên Thường trực Ban cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; Đoàn Xuân Tiên - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.
 

Quang cảnh Hội nghị


Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ KTNN; các ban tham mưu của Đảng ủy KTNN; cấp ủy các đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành; toàn thể đảng viên của các đảng bộ, chi bộ thuộc khối tham mưu, sự nghiệp và KTNN các khu vực.
 

Đồng chí Trương Xuân Cừ  phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết


Tại Hội nghị, đồng chí Trương Xuân Cừ đã phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 12/10/2019 và Kết luận số 63-KL/TW ngày 10/10/2019 của BCH T.Ư Đảng Khóa XII về Hội nghị lần thứ 11 BCH T.Ư Đảng Khóa XII và về tình hình kinh tế - xã hội, NSNN năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Đồng chí Trương Xuân Cừ cũng nêu những điểm chính của Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy; Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn…
 

Đồng chí Nguyễn Quang Thành phát biểu tại Hội nghị


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Thành cho biết, từ ngày 7-2/10, tại Hà Nội, BCH T.Ư Đảng khóa XII họp Hội nghị lần thứ 11, đã bàn nhiều nội dung quan trọng, trong đó tập trung thảo luận cho ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, NSNN năm 2019 và một số vấn đề quan trọng khác. Bên cạnh đó, vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều văn bản quy định về công tác xây dựng Đảng, nhất là về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; các văn bản hướng dẫn chuẩn bị chu đáo Đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước nhấn mạnh, trong thời gian tới, bám sát các nội dung cơ bản của Nghị quyết và các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, gắn với tình hình thực tế của Ngành, Đảng bộ KTNN sẽ đưa ra các giải pháp cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành (BCH) T.Ư Đảng khóa XII và một số văn bản mới của Bộ chính trị, ban Bí thư vào thực tiễn cuộc sống.
Tin và ảnh: LÊ HÒA

Bình Luận