Chủ Nhật, 14/8/2022 - 5:38:54 Đường dây nóng: 096 774 2199

Đảm bảo tính khoa học và độ mở của Tài liệu bồi dưỡng ngạch Kiểm toán viên cao cấp

Thứ Ba, 10/11/2020 21:45:00

(BKTO) - Đây là yêu cầu của Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiên tại cuộc họp Ban Xây dựng chương trình, biên soạn Tài liệu bồi dưỡng ngạch Kiểm toán viên cao cấp (KTVCC) ngày 10/11. Cùng dự có các thành viên trong Ban Soạn thảo Tài liệu.

Quang cảnh cuộc họp 


Khái quát Dự thảo Tài liệu bồi dưỡng ngạch KTVCC, Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Lê Minh Nam cho biết, với mục tiêu cập nhật, nâng cao kiến thức và khả năng xử lý các thách thức, tình huống trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, đồng thời cung cấp các kỹ năng tương ứng với chức trách của KTVCC, chương trình được thiết kế có độ mở, phù hợp với đối tượng, tính chất công việc của ngạch KTVCC.

Nội dung Tài liệu được xây dựng theo hướng mở, với 10 chuyên đề: Địa vị pháp lý, vai trò, tổ chức và hoạt động của cơ quan kiểm toán tối cao; Hệ thống chính trị và vị trí của KTNN trong mối quan hệ với các tổ chức thuộc hệ thống chính trị ở Việt Nam; Hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế và vận dụng trong hoạt động kiểm toán của KTNN; Chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và vai trò của KTNN; Quản lý tài chính công, tài sản công và vai trò của KTNN; Xây dựng và quản trị chiến lược phát triển KTNN; Tổ chức triển khai và ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán; Xây dựng kế hoạch kiểm toán trung hạn, kế hoạch công tác và kế hoạch kiểm toán năm; Tổ chức, quản lý và kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán của KTNN; Tổ chức và quản lý kiểm toán theo lĩnh vực và loại hình kiểm toán.

Để đảm bảo nội dung cũng như tiến độ xây dựng Tài liệu, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu: Ban Soạn thảo căn cứ Chương trình đào tạo đã được phê duyệt để biên soạn; đảm bảo phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành như Hiến pháp, các luật liên quan và Luật KTNN; đảm bảo tính logic, khoa học, bám sát thực tiễn và áp dụng được trong thời gian dài, tránh trùng lặp trong nội dung tài liệu giữa các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngạch KTV. Dung lượng Tài liệu nên mở rộng để học viên tham khảo; kết cấu các chương cần thống nhất, bổ sung mục đích, nội dung, yêu cầu mà KTVCC phải đạt được khi tham gia học ở mỗi chuyên đề...

Bộ phận thường trực Ban Soạn thảo cần nắm bắt tiến độ và đôn đốc công việc, tiếp tục rà soát cả về nội dung, hình thức từng chuyên đề để nhanh chóng hoàn thiện, ban hành Tài liệu phục vụ chương trình giảng dạy đầu tháng 12/2020./.

Tin và ảnh: THÙY LÊ

Bình Luận