Thứ Tư, 23/9/2020 - 12:16:56 Đường dây nóng: 096 774 2199

Cuộc họp Ban điều hành ASOSAI lần thứ 55 thành công tốt đẹp

Thứ Hai, 27/07/2020 21:45:00

(BKTO) - Sau hơn 3 giờ làm việc, Cuộc họp Ban điều hành Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 55 đã kết thúc tốt đẹp, với nhiều nội dung được bàn thảo và quyết định.


Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu bế mạc cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Lộc

Phát biểu bế mạc Cuộc họp, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc - Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 cho biết: Sau Cuộc họp Ban điều hành lần thứ 54 được tổ chức tại Kuwait, Chủ tịch, Tổng Thư ký và các thành viên Ban điều hành ASOSAI đã nỗ lực để triển khai việc thực thi các mục tiêu và khuyến nghị nêu trong Tuyên bố Hà Nội về kiểm toán môi trường và thực hiện Các mục tiêu phát triển bền vững. Tại cuộc họp này, Ban điều hành đã thống nhất được những hành động cụ thể để hiện thực hóa các khuyến nghị đó. 

Cụ thể, theo Kế hoạch hoạt động của Nhóm công tác về kiểm toán môi trường giai đoạn 2020-2022, ASOSAI sẽ thực hiện 02 cuộc kiểm toán hợp tác, gồm 01 cuộc về chủ đề “giao thông bền vững” và 01 cuộc về chủ đề “nguồn nước lưu vực sông Mê Kông” tại một số SAI thành viên thuộc Đông Nam Á do SAI Việt Nam chủ trì, đồng thời triển khai 01 đề án nghiên cứu về “biến đổi khí hậu”. 
 

Cuộc họp Ban điều hành ASOSAI lần thứ 55 thành công tốt đẹp

Đặc biệt, tại Cuộc họp, Ban điều hành đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, cụ thể là thành lập Nhóm công tác của ASOSAI về thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Đây là một trong những quyết định có tính tiên phong của ASOSAI, một trong 07 Nhóm làm việc khu vực của INTOSAI để triển khai thực hiện mục tiêu chiến lược của INTOSAI về thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. 

Bên cạnh đó, sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và những mục tiêu chiến lược, ưu tiên của ASOSAI trong thời gian tới đã nhận được sự đồng thuận cao từ thành viên Ban điều hành để làm nền tảng hình thành Chiến lược phát triển ASOSAI giai đoạn 2022-2027. 

Ban điều hành cũng thảo luận nhiều sáng kiến và hành động để hỗ trợ các SAI thành viên ứng phó với đại dịch COVID-19, điều này khẳng định trách nhiệm, năng lực và vai trò ngày càng cao của ASOSAI nói chung và các SAI thành viên nói riêng trong việc giải quyết những vấn đề mới nổi của khu vực. 

Ghi nhận những đóng góp tích cực và sự tham gia nhiệt tình của các thành viên Ban điều hành tại Cuộc họp, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc khẳng định: Cuộc họp đã hoàn thành tốt đẹp chương trình nghị sự đề ra và mang đến một diễn đàn cởi mở, xây dựng trên sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau giữa các thành viên Ban điều hành để đưa ra các quyết định quan trọng đối với các hoạt động của ASOSAI và đưa đến các hành động rõ rệt hướng tới tầm nhìn và sứ mệnh của Tổ chức.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Bình Luận