Thứ Ba, 27/10/2020 - 8:23:23 Đường dây nóng: 096 774 2199

Công tác thi đua, khen thưởng ngành Kiểm toán Nhà nước - Những dấu ấn nổi bật giai đoạn 2015-2020

Thứ Năm, 01/10/2020 13:35:00

(BKTO) - Trong giai đoạn 2015-2020, công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) tiếp tục được lãnh đạo KTNN quan tâm, các phong trào thi đua được phát động và triển khai sâu rộng, thiết thực, được các đơn vị, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành tích cực hưởng ứng. Kết quả từ các phong trào thi đua đã góp phần tạo động lực đổi mới cho hoạt động tổ chức của Ngành, đặc biệt là trong hoạt động kiểm toán.

1. Ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Kiểm toán Nhà nước
 

Ngày 13/11/2018, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 2211/QĐ-KTNN về Quy chế Thi đua - Khen thưởng của KTNN, thay thế Quyết định số 1647/QĐ-KTNN năm 2015. 

Quy chế gồm 10 chương và 50 điều, đã sửa đổi, bổ sung nhằm bắt kịp với yêu cầu đổi mới về công tác TĐKT, làm cho quy trình bình xét thi đua ngày càng cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ, dân chủ, công bằng, công khai và minh bạch; hồ sơ khen thưởng được cải cách gọn nhẹ, sửa đổi, bổ sung các nội dung phù hợp với quy định của mới của Nhà nước và điều kiện thực tế của KTNN, như: bổ sung thêm các loại hình khen thưởng; bổ sung quy định về việc xây dựng, bồi dưỡng, công nhận và nhân rộng gương cá nhân tiêu biểu xuất sắc, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua; bổ sung quy định về thành lập Hội đồng sáng kiến các cấp và trách nhiệm của Hội đồng để có cơ sở đánh giá tác dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến khi bình xét thi đua; bổ sung quy định về khối thi đua của KTNN để làm cơ sở xét tặng Cờ thi đua của KTNN; sửa đổi việc tặng Giấy khen cho cá nhân không quy định phải đạt “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; bổ sung thêm Chủ tịch Hội đồng khoa học KTNN và Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán vào thành viên Hội đồng TĐKT KTNN; bổ sung tiêu chí và thang điểm thi đua; phân cấp việc tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến cho thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN...

2. Thi đua kỷ niệm 25 năm thành lập KTNN
 

Ngày 08/4/2019, Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Kế hoạch Tổ chức phát động phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập KTNN (11/7/1994 - 11/7/2019), với chủ đề xuyên suốt là “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2019, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập KTNN”. Phong trào đã tạo động lực to lớn và chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Ngành. Tổng kết phong trào, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã tặng Bằng khen cho 14 tập thể cấp Vụ, 26 tập thể cấp Phòng, 5 tập thể công đoàn cấp Vụ, 5 công đoàn viên và tặng Giấy khen cho 25 tập thể cấp Phòng và 119 cá nhân.

3. Phát động Cuộc thi Sáng tác văn học nghệ thuật chào mừng 25 năm thành lập Kiểm toán Nhà nước
 

Năm 2019, nhân kỷ niệm 25 năm thành lập KTNN, Công đoàn KTNN đã phát động Cuộc thi Sáng tác văn học nghệ thuật chào mừng 25 năm thành lập KTNN. Ngay sau khi phát động, Cuộc thi đã nhận được sự tham gia của nhiều tập thể, cá nhân trong Ngành. Tổng kết cuộc vận động, Ban Tổ chức nhận được 61 bài dự thi của 45 tác giả công tác tại 25 đơn vị thuộc KTNN. Cuộc thi đã góp phần khơi dậy niềm tự hào, tình yêu Ngành, yêu nghề trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động KTNN, từ đó tạo ra động lực đổi mới để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

4. Phong trào thi đua phấn đấu tổ chức thành công Đại hội Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14
 

Năm 2018, từ phát động của Tổng Kiểm toán Nhà nước - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, phong trào thi đua phấn đấu tổ chức thành công Đại hội ASOSAI (Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á) lần thứ 14 do KTNN Việt Nam đăng cai đã huy động được sức mạnh tổng hợp của tất cả các cấp chính quyền, các tổ chức đảng, đoàn thể và toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành, tạo ra một khối gắn kết để tổ chức thành công Đại hội ASOSAI 14. Sau Đại hội, đã có 32 tập thể và 70 cá nhân được tặng Bằng khen, 12 tập thể và 85 cá nhân được tặng Giấy khen của Tổng Kiểm toán Nhà nước vì có thành tích xuất sắc đóng góp vào thành công của Đại hội.

5. Phong trào thi đua phấn đấu đạt “Cuộc kiểm toán chất lượng vàng”
 

Năm 2016, Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định số 1793/QĐ-KTNN Quy định đánh giá, xếp loại cuộc kiểm toán, lựa chọn “Cuộc kiểm toán chất lượng vàng” để khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động kiểm toán. Trên cơ sở đó, hằng năm, KTNN đều phát động phong trào thi đua phấn đấu đạt “Cuộc kiểm toán chất lượng vàng”, được các đơn vị KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực nhiệt tình hưởng ứng đăng ký tham gia. Giai đoạn 2015-2020, toàn Ngành đã có 57 cuộc kiểm toán đạt “Cuộc kiểm toán chất lượng vàng”. Cụ thể, năm 2019 có 18 cuộc kiểm toán, năm 2018 có 14 cuộc; năm 2017 có 17 cuộc và năm 2016 có 8 cuộc kiểm toán.

6. Phong trào thi đua “Kiểm toán Nhà nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”
 

 
Ngày 25/9/2017, Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Kế hoạch số 1245/KH-KTNN về việc tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua “Kiểm toán Nhà nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020. Cùng với việc tăng cường công tác kiểm toán góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý và sử dụng nguồn NSNN chi cho công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của KTNN, trong 5 năm, Công đoàn KTNN đã tổ chức vận động, quyên góp gần 11 tỷ đồng và nhiều hiện vật hỗ trợ xây dựng hơn 100 căn nhà tình nghĩa, nhà đền ơn đáp nghĩa; hỗ trợ cho đồng bào vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số bị thiên tai, bão lũ, vùng đặc biệt khó khăn…

7. Phong trào thi đua “Tuổi trẻ Kiểm toán Nhà nước học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
 

Thể hiện vai trò xung kích trong thực hiện các phong trào thi đua, giai đoạn 2015-2020, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn liền với rèn luyện tác phong cán bộ Đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu” theo chuyên đề của Đảng ủy KTNN được chú trọng thường xuyên, liên tục, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực công tác của Đoàn. Các chi đoàn trực thuộc đã từng bước cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo Bác đối với từng đoàn viên, thanh niên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, thực hành đạo đức công vụ, văn hóa công sở và cải cách hành chính. 

8. Phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp
 

Hướng tới Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ủy KTNN đã phát động Cuộc thi Sáng tác về Đảng và ngành KTNN với chủ đề “KTNN một lòng sắt son với Đảng quang vinh”. 

Cuộc thi đã thu hút được nhiều tập thể, cá nhân là công chức, viên chức KTNN tham gia viết bài dự thi. Sau 3 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 234 tác phẩm dự thi, trong đó có 153 tác phẩm thơ, 81 tác phẩm văn xuôi. Kết quả, có 14 giải tập thể được lựa chọn trao giải thưởng; 96 tác phẩm đạt giải... Cuộc vận động sáng tác đã góp phần khơi dậy niềm tin yêu, tự hào về Đảng, về KTNN và nghề kiểm toán; thể hiện trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động KTNN với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, sự phát triển của KTNN nói riêng. 

9. KTNN thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”

Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo KTNN, thường trực là Văn phòng KTNN, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại KTNN đã được duy trì và có bước phát triển sâu rộng, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Qua phong trào đã thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực, tự giác chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của Ngành. Với những đóng góp to lớn trong thực hiện phong trào, năm 2019, Văn phòng KTNN đã được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 

10. Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng Luật KTNN sửa đổi

Tổng Kiểm toán Nhà nước đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể cấp Vụ, 1 tập thể cấp Phòng và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác xây dựng Hệ thống Chuẩn mực KTNN; tặng Giấy khen cho 1 tập thể cấp Vụ, 1 tập thể cấp Phòng và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN; Bộ Tư pháp tặng Bằng khen cho 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế, góp phần vào sự phát triển chung của ngành tư pháp Việt Nam.
NHÓM PHÓNG VIÊN
 (Do Báo Kiểm toán bình chọn)

Bình Luận