Chủ Nhật, 14/8/2022 - 4:8:27 Đường dây nóng: 096 774 2199

Ban chấp hành Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước họp phiên thứ 2: bàn thảo, thống nhất thông qua nhiều nội dung quan trọng

Thứ Tư, 26/08/2020 21:35:00

(BKTO) - Ngày 26/8, tại Hà Nội, đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước - đã chủ trì Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ KTNN khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh Hội nghị


Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các dự thảo liên quan đến quy chế, chương trình làm việc, công tác khoá VII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ KTNN; Chương trình làm việc của BCH Đảng bộ KTNN; Nghị quyết về phân công nhiệm vụ trong Ban Thường vụ (BTV), BCH Đảng bộ KTNN; Chương trình Công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của BCH Đảng bộ KTNN; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy. Hội nghị cũng được nghe Thông báo về việc thành lập các Ban tham mưu của Đảng ủy KTNN nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong đó, Dự thảo Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ và Dự thảo Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy được xây dựng trên cơ sở các quy định của Điều lệ Đảng và có kế thừa các Quy chế làm việc của BCH và UBKT khóa VI nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời, đã sửa đổi, bổ sung một số quy định cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của Đảng bộ.

Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ gồm 4 Chương, 23 Điều, trong đó, quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của BCH, BTV, Thường trực Đảng ủy; nguyên tắc làm việc, chế độ làm việc; quan hệ công tác; điều khoản thi hành.

Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy được bố cục thành 5 Chương, 19 Điều, trong đó, quy định về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của UBKT Đảng ủy; trách nhiệm, quyền hạn Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT và các ủy viên UBKT; nguyên tắc làm việc, chế độ làm việc của UBKT Đảng ủy; điều khoản thi hành.

Chương trình làm việc của BCH Đảng bộ KTNN xác định nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt nhiệm kỳ 2020-2025 tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII là: “Xây dựng Đảng bộ KTNN kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập”, với tổng số 21 phiên họp, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 Chương trình trọng tâm gồm: Lãnh đạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Lãnh đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào các hoạt động của Ngành; Lãnh đạo hoàn thiện thể chế về tổ chức và hoạt động của KTNN.

Với Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của BCH Đảng bộ KTNN khóa VII, nhiệm vụ trọng tâm là tập trung kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng trực thuộc, đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác; việc lãnh đạo chỉ đạo thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; việc quản lý, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ đảng viên. Đặc biệt, những vấn đề trọng tâm trong công tác lãnh đạo của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 cũng là những nội dung trọng tâm trong công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của BCH Đảng bộ. 

Tại Hội nghị, BCH Đảng bộ KTNN đã thống nhất thông qua các dự thảo văn bản; đồng thời thảo luận, điều chỉnh, bổ sung thêm một số nội dung để các dự thảo được hoàn thiện hơn.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Đức Phớc đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương và có trách nhiệm của các đại biểu trong việc tham gia ý kiến vào các dự thảo; đồng thời, giao Văn phòng Đảng - Đoàn thể tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ KTNN, rà soát, hoàn thiện các dự thảo để trình ký, ban hành./.

Tin và ảnh: LÊ HÒA

Bình Luận