Thứ Năm, 02/7/2020 - 19:13:9 Đường dây nóng: 096 774 2199

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc tiếp xúc cử tri tại Kim Liên (Nam Đàn)

(BKTO) - Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc tiếp thu, giải trình làm rõ những trăn trở, đề xuất của cử tri xã Kim Liên (Nam Đàn).

Xem thêm