Thứ Sáu, 23/7/2021 - 22:8:47 Đường dây nóng: 096 774 2199

Tiến tới hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2019

Thứ Năm, 17/10/2019 09:45:00

(BKTO) - ​Sau 9 tháng năm 2019, thu NSNN đã đạt được những kết quả rất tích cực. Cụ thể, tổng thu NSNN đạt trên 1 triệu tỷ đồng, bằng 77,5% dự toán, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó, thu nội địa được 882.400 tỷ đồng, bằng 75,2% dự toán, tăng 11,2% so cùng kỳ năm 2018, thu về dầu thô đạt 43.860 tỷ đồng, bằng tới 98,3% dự toán và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu cũng đạt 163.900 tỷ đồng, bằng 86,6% dự toán, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Có được kết quả thu NSNN ấn tượng đó trước hết là nhờ điều kiện kinh tế vĩ mô thuận lợi khi trong 9 tháng qua so với cùng kỳ năm trước tăng trưởng GDP đã vượt mục tiêu với 6,98% - mức tăng cao nhất trong 9 tháng trong vòng 9 năm gần đây - đồng thời kim ngạch hàng hoá xuất khẩu tăng 8,2% và kim ngạch nhập khẩu tăng 8,9% trong khi CPI bình quân chỉ tăng 2,5% - thấp xa so với mục tiêu kiềm chế CPI tăng dưới 4% cả năm.

Bên cạnh đó, để đảm bảo quy mô và tiến độ thu NSNN theo đúng dự toán không thể phủ nhận vai trò và sự nỗ lực liên tục của toàn ngành tài chính ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, kiên quyết không lặp lại tình trạng “no dồn đói góp” và “đủng đỉnh đầu năm, vội vã cuối năm” như đã từng xảy ra trong hoạt động thu NSNN một số năm trước đây. Chính nhờ những thay đổi tích cực có tính bản chất của tốc độ thu NSNN mà cân đối NSNN trong năm đã được đảm bảo, giảm áp lực căng thẳng tài chính khi cũng sau 9 tháng qua, NSNN không những không bội chi mà còn thặng dư tương đương gần 1,6% GDP. Căn cứ vào kết quả thu NSNN 3 quý qua có thể tin tưởng một lần nữa chúng ta sẽ vượt dự toán thu NSNN cả năm 2019 ở mức không thấp hơn 8% của năm 2018.

Trong giai đoạn cuối tập trung hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và thu NSNN giai đoạn 2016-2020, ngành tài chính nên tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao khả năng và trình độ xây dựng dự toán thu NSNN đảm bảo tính khoa học, tính khả thi và tính dự báo cao nhất.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hoá thủ tục hành chính và hiện đại hoá trong ngành thuế và hải quan, tiếp cận gần nhất với thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

Thứ ba, nỗ lực hơn nữa trong công tác chống thất thu NSNN, giảm đến mức thấp nhất tình trạng trốn lậu thuế, gian lận thương mại và chuyển giá, tăng cường thanh kiểm tra đảm bảo thu đúng, thu đủ cho NSNN, giảm thiểu nợ đọng thuế.

Thứ tư, cải cách cơ cấu thu NSNN nói chung, cải cách cơ cấu thuế nói riêng theo đúng nội dung và lộ trình trong Chiến lược phát triển tài chính và Chiến lược phát triển ngành thuế giai đoạn 2011-2020, góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 và tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng và lành mạnh, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.

Đến nay đã có thể khẳng định ngành tài chính sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các mục tiêu nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn 2016-2020, cả các mục tiêu định lượng cũng như định tính. Điển hình như hoàn thành hàng loạt mục tiêu về tổng thu chi NSNN, từ quy mô đến tỷ trọng so với GDP. Bên cạnh đó, các mục tiêu về cơ cấu lại NSNN cũng đều đạt được, thậm chí vượt cả mục tiêu, đơn cử như mục tiêu giảm tỷ trọng chi thường xuyên trong tổng chi NSNN xuống 64% song thực tế năm 2018 con số này đã xuống tới còn 59% hay bội chi NSNN năm 2018 là 191.500 tỷ đồng, giảm 12.500 tỷ đồng so với dự toán, bằng 3,46% GDP. Đặc biệt, mục tiêu đảm bảo an toàn an ninh tài chính đã được thực hiện tốt khi tất cả các chỉ tiêu nợ đều giảm sâu dưới giới hạn trần cho phép. Đến ngày 31/12/2018, dư nợ công chỉ còn bằng 58,4% GDP, dư nợ Chính phủ bằng 50% GDP và dư nợ nước ngoài của quốc gia bằng 46% GDP. Bên cạnh đó, ngành tài chính cũng thuộc nhóm ngành đi đầu cả nước trong cải cách hành chính, tổ chức sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, hiện đại hoá và áp dụng Chính phủ điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm chi tiêu công....

TS. VŨ ĐÌNH ÁNH - Chuyên gia Kinh tế
Theo Báo Kiểm toán số 42 ra ngày 17-10-2019

Bình Luận